broj: 10-11/1899        pdf (13,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše Gašo Vac, kr. kot. šumar
Čisti i prieborni sjek i ustanova §§. 4. 5. 6. i 7. šum. zakona.     PDF    TXT 534
Piše Vaclav Fuksa.
Bagrem obični (Robinia pseudoacacia L.).     PDF    TXT 543
Preveo R. E. kr. kot. šumar
Nacrt usanca drva, koji je po enketi obdržavanoj kod burzovne banke u Beču mjeseca svibnja t. g. prihvaćen i burzam u Beču, Trstu, Pragu i Budimpešti na daljnje uredovanje predan.     PDF    TXT 555
Priobćio A. Benak.
Da li šume uplivaju na oborine?     PDF    TXT 565
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja i promaknuća. — Umrli. — Prešli u bosansko-hercegovačku zemalj. službu     PDF    TXT 584
 
Družtvene viesti
     
Družtvene viesti     PDF    TXT 585
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 585
 
Promet i trgovina:
     
Uvoz i izvoz francuzkih dužica. — Uspjesi dražba     PDF    TXT 586
 
Različite viesti:
     
Zaraza hrušteva. Lugarski izpiti. — Izkaz dužne šumske odštete za godinu 1898. uz naznaku odplate i odraduje tečajem iste godine. — Slabo poznati ugljevnik u području im. obćine križevačke. — Saditi bielu jalšu. — Zakon kojim se zabranjuje sječa još nedozrelih sastojina. — Boj sa medjedom. — Pošumljenje krasa u Kranjskoj. — Na čem šumari umiru. — Dokinuće činovničkih jamčevina u Austriji. — Češka visoka škola za zemljotežtvo. — Baždarenje promjerka. — Medjunarodni šumarski kongres u Parizu. — Željeznica Belišće—Prandauovci — Tehnička visoka škola u Srbiji. — Gospodari o stelarenju     PDF    TXT 598
P. n. gg. članovom na ubaviest.     PDF    TXT 603
Oglasi.     PDF    TXT 603

                UNDER CONSTRUCTION