broj: 1/1942        pdf (9,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ŠUMARSKA POLITIKA
     
Dr. J. Balen
Na pragu nove godine     PDF    TXT 1
 
ISKORIŠTAVANJE ŠUMA
     
Ing. M. Mujdrica
Suvremeni problemi režijskog rada kod kod ravnateljstva državnih šuma u Vinkovcima.     PDF    TXT 3
 
ŠUMARSKA POLITIKA
     
Ing. Stj. Kanoti
Zadružno šumsko gospodarstvo.     PDF    TXT 9
 
MEĐUNARODNO ŠUMARSTVO
     
J. Balen
Pogledi na šumsko gospodarstvo Finske.     PDF    TXT 15
 
ŠUMARSKA POLITIKA
     
P.
Šumsko gospodarstvo u sklopu narodnog gospodarstva.     PDF    TXT 17
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Dr. Zl. Vajda
Utjecaj šumsko-poljskog gospodarenja na fizikalna i kemijska svojstva tla.     PDF    TXT 19
 
KNJIŽEVNOST b) strana
     
Ing. A. Horvat
G. Stule: Grundriss der Wildbachverbauung.     PDF    TXT 22
 
ZAPISNICI SKUPŠTINA I ODBOBSKIH SJEDNICA
     
Zapisnik sjednice upr odbora HŠD od 8 XII 1941     PDF    TXT 24
 
RAZNO
     
Predstavka Hrvatskog šumarskog društva za deputatna drva     PDF    TXT 29
 
RAD KLUBOVA
     
Zapisnik izvanredne skupštine kluba šumara u Banja Luci     PDF    TXT 30
 
PROMJENE U SLUŽBI
     
Imenovanja     PDF    TXT 31
Premještenja.     PDF    TXT 31
Promaknuća     PDF    TXT 31
 
ISKAZ UPLATA ČLANARINE
     
Iskazi o uplati članarine i pretplate u 1941. godini     PDF    TXT 32

                UNDER CONSTRUCTION