broj: 1/1940        pdf (11,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ŠUMARSKA PROPAGANDA, POLITIKA, ZAKONODAVSTVO
     
Ing. R. Antoljak
Propaganda šumarstva u praksi.     PDF    TXT 1
 
UZGAJANJE ŠUMA. DENDROLOGIJA.
     
Prof. dr. J. Balen
Prilog određivanju dubine sjetve kod četinara.     PDF    TXT 7
 
UREĐIVANJE BUJICA
     
Ing. J. Stanimirović
Šuma i voda.     PDF    TXT 11
 
PROPAGANDA ŠUMARSTVA
     
Ing. O. Piškorić
Propaganda šumarstva. Naglašavanje materijalne koristi u propagandi.     PDF    TXT 37
 
ISKAZI, POZIVI, PRAVILNICI
     
Iskazi o uplati članarine i pretplate za Šumarski list u 1939.:     PDF    TXT 38
 
ISPITI. NASTAVA
     
Državni stručni ispit činovničkih pripravnika šumarske struke sa fakultetskom spremom održan 17.—24. XI. 1939. u Beogradu.     PDF    TXT 39
 
ZAKONODAVSTVO. ADMINISTRACIJA
     
Uredba kr. Namjesništva o prenosu poslova šuma i rudnika sa države na banovinu Hrvatsku.     PDF    TXT 41
Naredba bana Hrvatske o djelokrugu Odjela za šumarstvo     PDF    TXT 45
 
INE VIJESTI
     
Novi doktori šumarstva Ilija Mihajlov i ing. Milenko Plavšić promovirani 23. XII. 1939.     PDF    TXT 49
 
PROMJENE U SLUŽBI I ODLIKOVANJA
     
Odlikovanja.     PDF    TXT 49
Unapređenja     PDF    TXT 52
Postavljenja     PDF    TXT 52
Premještenja     PDF    TXT 53
 
PREGLED ČASOPISA
     
Dr. M. Anić
Zeitschrift für Weltforstwirtschaft. Bd. II 1934/5, III 1935/6, IV 1936/7, V 1937/8 i VI 1938/9.     PDF    TXT 53
 
RAZNO
     
Oglasi     PDF    TXT 56

                UNDER CONSTRUCTION