broj: 1/1937        pdf (9,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=193701 and arb=1 order by id

 
RAZNO.
     
Stanje dugovanja na članarini i pretplati za Š. L. koncem novembra 1936.     PDF    TXT 1
 
OBAVIJESTI. ISKAZI. POZIVI.
     
Poziv članovima na uplatu članarine     PDF    TXT 1
 
ŠUMARSKA POLITIKA I ZAKONODAVSTVO.
     
Ing. A. Premužić
Rješavanje kraškog pitanja na seljačkoj osnovici.     PDF    TXT 2
 
UZGAJANJE I PODIZANJE ŠUMA. DENDROGEOGRAFIJA.
     
Ing. S. Omanović
Zlatni bor.     PDF    TXT 17
 
UREĐIVANJE ŠUMA.
     
D. S. Petrović
Aeroplan u službi šumarstva.     PDF    TXT 22
 
ŠUM. POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA ŠUM. POVIJEST ŠUM. ADMINISTRACIJA.
     
Ing. A. Stivičević
Uredba o organizaciji Ministarstva šuma i rudnika.     PDF    TXT 29
 
LOVSTVO.
     
Ing. V. Koprivnik
Uzajamno osiguranje lovaca kraljevine Jugoslavije.     PDF    TXT 30
 
ŠUM. POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA ŠUM. POVIJEST ŠUM. ADMINISTRACIJA.
     
Ing. V. Cvitovac
Za smanjenje šumskih šteta.     PDF    TXT 31
 
OBAVIJESTI. ISKAZI. POZIVI.
     
Obavijest članovima da je brošura Slava Franu Z. Kesterčaneku« sasma rasprodana.     PDF    TXT 34
Iskazi o uplati članarine:     PDF    TXT 35
 
ZAPISNICI ODBORSKIH SJEDNICA I SKUPŠTINE.
     
a) Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 4. IX. 1936. u Zagrebu .     PDF    TXT 35
 
LIČNE VIJESTI. Nekrolozi.
     
P. Bambulović
† Ante Milošević.     PDF    TXT 36
O. Agić
† Blaž Ištaković.     PDF    TXT 38
 
Promjene u službi i odlikovanja.
     
Unapređenja:     PDF    TXT 39
Umirovljenja:     PDF    TXT 39
Postavljenja:     PDF    TXT 40
Premještanja :     PDF    TXT 40
 
a) DOMAĆA.
     
A. Panov
Milan Turković: Krajiške imovne općine.     PDF    TXT 43
Ing. S. Sotošek.
Ing. Viktor Novak: Pratika za gozdne posestnike. 1935.     PDF    TXT 43
 
LITERATURA: b) Strana
     
I. I.
Escherich: Die Erforschung der Waldverderber, Berlin 1936.     PDF    TXT 45
 
ŠUM. POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA ŠUM. POVIJEST ŠUM. ADMINISTRACIJA.
     
Naredba bana savske banovine kojom se zabranjuje lov sa psima brakircima     PDF    TXT 46
 
LITERATURA: b) Strana
     
I. I.
Winckler: Verbesserung der Lebensbedingungen des Waldes.     PDF    TXT 46
 
RAZNO.
     
Oglas o knjizi prof. dr. A. Ugrenovića Iskorišćivanje šuma« I—IV dio     PDF    TXT 47
Oglas o izradi privrednog plana šumskog posjeda grada Subotice     PDF    TXT 47

                UNDER CONSTRUCTION