broj: 1/1935        pdf (6,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
LOVSTVO.
     
Ing. Vojko Koprivnik
Randa i lovno pravo.     PDF    TXT 1
 
UZGAJANJE I PODIZANJE ŠUMA. BILJNA GEOGRAFIJA.
     
Dr. P. Gjorgjević
Picea omorica Panč. i njena nalazišta.     PDF    TXT 13
 
BOTANIKA.
     
Vojtjeh Lindtner
Podzemne gljive u Srbiji.     PDF    TXT 15
 
RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA.
     
Ing. Rud. Pipan
Računanje vrijednosti šumskog zemljišta. Povodom članaka Ing. L. Petrovića u Šum. listu od 1933 br. 11 i 1934 br. 11.     PDF    TXT 18
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Poziv članovima na uplatu članarine.     PDF    TXT 22
Upozorenje članovima o prijavi promjene adresa.     PDF    TXT 22
 
Zapisnici odborskih sjednica i glavne skupštine:
     
a) Zapisnik II. sjednice održane 8 XII 1934 u Beogradu     PDF    TXT 22
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Iskazi uplate članarine     PDF    TXT 25
 
RAZNO.
     
Ispravak pogreške u Šum. listu od 1934 br. 12.     PDF    TXT 26
Ing. Jovo Metlaš
Ispravak pisarskih pogrešaka u recenziji knjige Prof. Dr. Ugrenović a »Tehnologija trgovine drvetom«, u Šum. listu od 1934 br. 12.     PDF    TXT 26
Pri prelazu u novu godinu.     PDF    TXT 26
 
IZ UDRUŽENJA STUDENATA ŠUMARSTVA.
     
Objava »Šum. plesne večeri«     PDF    TXT 26
 
LITERATURA: b) Strana
     
Ing. M. Plavšić
Leopold Hufnagel: Praktische Anleitung zur Waldwertrechnung, 1934.     PDF    TXT 27
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
Ing. M. Anić
Prof. Dr. Đ. Nenadić: Šum.- lovački kalendar za g. 1935.     PDF    TXT 28
 
LITERATURA: b) Strana
     
Ing. M. Anić
Forstarchiv, 1933. Hft 8—24.     PDF    TXT 29
 
LIČNE VIJESTI.
     
M. Drnić.
† Elzear Mlinarić.     PDF    TXT 30
† Althaler Franjo     PDF    TXT 30
† Ing. Ivan Schierer.     PDF    TXT 31
 
Promjene u službi:
     
a) Unapređenja     PDF    TXT 31
b) Postavljanja     PDF    TXT 31
c) Premještenja     PDF    TXT 31
d) Umirovljenja     PDF    TXT 32
Odlikovanja     PDF    TXT 32

                UNDER CONSTRUCTION