broj: 1/1929        pdf (9,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ŠUMARSKA POLITIKA.
     
Dr. D. Nenadić
Zabrana izvoza,hrastovih pragova.     PDF    TXT 1
 
DENDROMETRIJA.
     
Ing. S. Šurić
Tačnost procjene sastojina pomoću primjernih ploha.     PDF    TXT 16
 
TRGOVINA I INDUSTRIJA.
     
Jugoslavensko tržište drveta: tečajevi zagrebačke burze     PDF    TXT 29
 
NASTAVA.
     
Proslava 100-godišnjice šum. visoke škole u Stockholmu     PDF    TXT 30
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Zapisnici sjednica Upravnog Odbora J. Š. U.     PDF    TXT 33
 
LITERATURA,a) Domaća.
     
Šum.-lovački kalendar 1929. XXV. godište .     PDF    TXT 33
Poljoprivredni Glasnik     PDF    TXT 33
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Zapisnici glavnih skupština Jug. Šum. Udruženja     PDF    TXT 34
Iskazi uplate članarina     PDF    TXT 49
 
LIČNE VIJESTI.
     
Imenovanja,premještenja,umirovljenja     PDF    TXT 50

                UNDER CONSTRUCTION