broj: 1/1928        pdf (12,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RAZNO.
     
Dr. A. Ugrenović
Osvrti i pogledi.     PDF    TXT 1
 
ŠUMARSKA POLITIKA.
     
Dr. A. Ugrenović
Šumarstvo pred parlamentom.     PDF    TXT 4
Član 133. Zakona o šumama u predratnoj kraljevini Srbiji     PDF    TXT 35
 
TRGOVINA I INDUSTRIJA.
     
Jugoslavensko tržište drveta: tečajevi zagrebačke burze     PDF    TXT 39
Upotreba drvnog ugljena u industriji štavljenja     PDF    TXT 40
Vještačka nafta     PDF    TXT 40
Dr. J. Zubović
Eksploatacija bosanskih šuma.     PDF    TXT 41
 
ZAKONODAVSTVO, POLITIKA I ADMINISTRACIJA.
     
Ing. A. Perušić
KrajiškeImovne Općine.     PDF    TXT 43
 
GEOGRAFIJA, KLIMATOLOGIJA.
     
Šume Madagaskara.     PDF    TXT 45
 
NASTAVA
     
Doktori šumarstva     PDF    TXT 47
Ispiti u lugarskoj školi u Paračinu     PDF    TXT 48
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Izvadak iz zapisnika sjednice Glavne Uprave J. Š. U.     PDF    TXT 50
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
Inž. N. Manojlović: Sušenje posavskih hrastovihšuma     PDF    TXT 55
V. Škorić: Bacterial blight of pea     PDF    TXT 55
P.Georgijević: Cerastomella quercus     PDF    TXT 56
A.Perušić: Krajiška Imovna Općina     PDF    TXT 56
Vesnik Udruženja šumarskih potčinovnika Kralj.S.H.S.     PDF    TXT 56
 
LITERATURA: b) Strana
     
Lesnicka Prâce     PDF    TXT 56
Revnedes Eaux etForets     PDF    TXT 56
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
Glasnik Ministarstva Poljoprivredei Voda     PDF    TXT 57
 
LITERATURA: b) Strana
     
L´Alpe     PDF    TXT 57
 
LIČNE VIJESTI.
     
Ivan Tropper     PDF    TXT 58
Imenovanja, premještenja, umirovljenja     PDF    TXT 58

                UNDER CONSTRUCTION