broj: 1/1925        pdf (8,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=192501 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Aleksandar Ugrenović
O Novoj godini.     PDF    TXT 1
Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Iz istorije našeg šumarstva.     PDF    TXT 5
Ing. Dragoljub S. Petrović (Aleksinac)
Određivanje takse za popašu.     PDF    TXT 17
M. Knežević, šumarnik u. m. (Teslić)
O dobivanju jelovog sjemena i pomlađivanju jele.     PDF    TXT 24
Prof. dr. Željko Kovačević (Kostajnica)
Suznik kukavičji i gubar te njihovi parasiti.     PDF    TXT 29
Ing. A. Šivic (Ljubljana)
Gozdarstvo Slovenije leta 1923.     PDF    TXT 34
 
Nauka i nastava
     
Stogodišnjica Nansy-a.     PDF    TXT 41
Tridesetogodišnjica Jovana Cvijića.     PDF    TXT 42
Naši zavodi za šumarske pokuse.     PDF    TXT 43
 
Šumarska industrija i trgovina
     
Nove uzanse za trgovinu drveta.     PDF    TXT 45
Jugoslovensko tržište drveta.     PDF    TXT 46
 
Literarni pregled
     
Niža geodezija od prof. M. I. Andonovića. - Poljoprivredni glasnik. - Honorarne odredbe za sve tehničke radove inženjera, arhitekata i geometara.     PDF    TXT 48
 
Iz Jug. Šumarskog Udruženja
     
Rad “Udruženja studenata šumara”. - “Udruženje Jugosl. Šumarskih Akademičara u Zagrebu”.     PDF    TXT 49
Iz Jug. Šumarskog Udruženja     PDF    TXT 50
 
Lične vijesti
     
Lične vijesti     PDF    TXT 52
 
Oglasi
     
Oglasi     PDF    TXT 58

                UNDER CONSTRUCTION