broj: 1/1924        pdf (9,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Marčić Marko (Split)
Čempres     PDF    TXT 1
Ing. Waszner Josip (Sarajevo)
Kalkulacija šumske takse     PDF    TXT 7
Jekić M. Jovan (Skoplje)
Izvadak iz uredbe o prodaji drva u Francuskoj     PDF    TXT 12
Prof. Dr. Kovačević Ž. (Ogulin)
Šumski požari i podkornjaci     PDF    TXT 21
 
Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja.
     
Naš nacrt zakona o izlučenju opštinskih šuma i ispaša i o odvajanju kolonizacionih objekata u Bosni i Hercegovini     PDF    TXT 25
 
Lovstvo.
     
Simet F. (Pazarić)
O trovanju vukova     PDF    TXT 31
Ing. R. Šivic (Ljubljana)
Zatiranje vran     PDF    TXT 35
Iz X sekcije Jugoslav. Šum. Udruženja     PDF    TXT 37
 
Šumska industrija i trgovina.
     
Ing Marinović M.
Jugoslovenski eksport drveta u god. 1923.     PDF    TXT 39
 
Bilješke.
     
J.
Državni Šumarski ispiti     PDF    TXT 45
Novo poduzeće za proizvodu sjemenja     PDF    TXT 47
Dvadeset godišnjica udruženja Jugoslošum. akademičara     PDF    TXT 47
 
Literarni pregled.
     
Šumarsko-lovački kalendar za g d. 1924     PDF    TXT 48
Rudarstvo u Srbiji     PDF    TXT 48
 
Bilješke.
     
Pučka predavanja iz šumarstva     PDF    TXT 48
 
Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja.
     
Izvleček iz zapisnika odborove seje Podružnice Ljubljana J. Š U. z dne 27. novembra 7. i 18. decembra 1923. g.     PDF    TXT 49
Pokloni Udruženju     PDF    TXT 53

                UNDER CONSTRUCTION