broj: 1/1922        pdf (8,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci.
     
Ing. Milan Marinović (Zagreb)
Drugovima     PDF    TXT 1
Ing. Milan Marinović (Zagreb)
Postanak i zadaća Jugosl. Šum. Udruženja     PDF    TXT 2
Ing. A. Šivic
Pogled v preteklost in v prihodnost društvenega življenja in delovanja v Sloveniji     PDF    TXT 5
M. P. Ć.
Dodaci na putovanje šumarskom osoblju u Srbiji i Crnoj Gori     PDF    TXT 8
Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
O pantografovanju     PDF    TXT 13
 
Šumska industrija i trgovina.
     
Kaposi — Ugrenović
Naša industrija tanina     PDF    TXT 19
 
Literarni pregled.
     
Dr. Ugrenović
Novija literatura o „iskorištanju šuma"     PDF    TXT 21
 
Lovstvo.
     
Hrv. društvo za gajenje lova i ribarstva u Zagrebu     PDF    TXT 24
 
Bilješke.
     
Jubilej hrv. slav. gospodarskog društva     PDF    TXT 25
Deputati šumarskog osoblja     PDF    TXT 25
 
Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.
     
Izvadak iz zapisnika I. sjednice upravnog odbora     PDF    TXT 26
 
Bilješke.
     
Pitanja i odgovori.     PDF    TXT 27
 
Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.
     
Izvadak iz zapisnika II. sjednice upravnog odbora     PDF    TXT 27
Izvadak iz zapisnika III. sjednice upravnog odbora     PDF    TXT 30
Odgovor predsjedništva J. Š. U. na deklaraciju šum. inženjera iz B. H.     PDF    TXT 36
Iz III. odsjeka rada     PDF    TXT 37
Državna podpora J. Š. U.     PDF    TXT 37
 
Službene vijesti.
     
Osobne vijesti     PDF    TXT 38

                UNDER CONSTRUCTION