broj: 1/1910        pdf (9,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
† Andrija Borošić, kr. zemaljski šumarski nadzornik I. razreda (Sa slikom)     PDF    TXT 1
Piše I. P.
Izjveštaj trgovačko-obrtnička komore u Zagrebu o narodnogospodarstvenim prilikama u godini 1908.     PDF    TXT 13
Piše M. Steinhaus, gospodarski upravitelj
Medljika hrasta (Eichenmehltau)     PDF    TXT 23
Piše Petar Manojlović, šum. pristav
Šumske štete u gospodarstvenim osnovama za preborne šume. (Svršit će se)     PDF    TXT 24
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja.     PDF    TXT 28
 
Društvene viesti:
     
Zapisnik spisan dne 7 kolovoza 1909. u Šumar. domu u Zagrebu prigodom obdržavanja sjednica upravljajućeg odbora. — Zaklada Andrije Borošića. — Honoriranje većih i važnijih viestih. — Honoriranje nacrta, koji se tiskaju u društvenom organu.     PDF    TXT 28
 
Iz upravne prakse:
     
Pravna osoba ne može biti osudjena radi prekršaja šumskog zakona od 3. prosinca 1852.     PDF    TXT 32
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 33
 
Trgovina drvom.
     
Trgovina drvom.     PDF    TXT 34
 
Različite viesti :
     
Viesti iz c. kr. visoke škole za kulturu tla u Beču. — Položio doktorat. — Klub hrv. šumarskih akademičara u Zagrebu. — Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika a kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. — Prepriečenje šumskih požara od frcajućih iskara iz željezničkih lokomotiva     PDF    TXT 35
Oglasi. — Natječaji. — Gospodi članovom.     PDF    TXT 38

                UNDER CONSTRUCTION