broj: 1/1905        pdf (8,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Povodom nastupa nove godine 1905.     PDF    TXT 1
I. P.
Neke misli o shodnim ciljevima suvremene šumarske politike u Hrvatskoj i Slavoniji.     PDF    TXT 3
A. Ugrenović ml.
O novijoj kemijskoj uporabi treseta i drva.     PDF    TXT 15
G. Vac
Klub šumara u Ogulinu.     PDF    TXT 25
R. K.
Nešto o sadanjem stanju šumarskih vježbenika     PDF    TXT 29
G. Ogrizović
§§. 14. i 15. naputka A) za imovne obćine prama današnjim okolnostima kod I. banske i. o, naposeb šumarije glinske.     PDF    TXT 33
J. pl. Aue
Šumski čekići ili bati.     PDF    TXT 38
 
Osobne viesti.
     
Osobne viesti.     PDF    TXT 40
 
Družtvene viesti.
     
Družtvene viesti.     PDF    TXT 41
 
Knjižtvo.
     
Knjižtvo.     PDF    TXT 42
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 43
 
Različite viesti:
     
J. E. Weinelt. — Spomenploča J. Ehrewerthu. — Razdeljene šumske biljke. — čuvanje mladih četinjača od divljači. — K pitanju privatnih šum. činovnika u Austriji. — Nova paropila. — Da li je Horac bio lovac? — Slavonski hrastovi.     PDF    TXT 47

                UNDER CONSTRUCTION