broj: 1/1904        pdf (7,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
P. n. našim čitaocima i suradnicima u oči nove godine 1904.     PDF    TXT 1
Piše Mijo Krišković, nadšumar
Nacrt izpravka priloga D) šumskomu zakonu od god. 1852.     PDF    TXT 15
Piše Mirko Puk, kr. žup. šum. nadzornik
Jednokračna promjerka.     PDF    TXT 22
Napisao Josip Majnarić, kr. kot. šumar
Prilog k procjeni naših jelovih i bukovih sastojina.     PDF    TXT 28
Piše Jos. Ettinger
Lišće platana.     PDF    TXT 41
 
Osobne viesti:
     
Premještenja.     PDF    TXT 43
 
Družtvene viesti:
     
Novi član utemeljitelj. — Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva obdžavane na 27. kolovoza 1903.     PDF    TXT 43
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 45
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 46
 
Različite viesti :
     
Izpravak. — Darovi družtv. šumarskom muzeju. — Vanredna šumarska skupština u Cjelovcu. — Državno dobro veliki Tabor. — Zaključni izpit u lugarskom tečaju u Topuskom. — Universe i ostale visoke škole. — Glasovi javnosti i naše šumarstvo. — Lugarski znak.     PDF    TXT 48

                UNDER CONSTRUCTION