broj: 1/1901        pdf (12,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
U oči nove godine 1901. a na osvita novoga — XX. stoljeća!     PDF    TXT 1
Proredjivanje šuma.     PDF    TXT 2
Piše J. V. Prevod iz časopisa „Aus dem Walde«.
Nešto o našim pticama grabilicama.     PDF    TXT 19
Piše F. Ž. K.
Kako se može povisiti uporabivost, a po tom i vriednost bukovine?     PDF    TXT 23
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja i premještenja.     PDF    TXT 37
 
Družtvene viesti :
     
Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. Šumarskoga družtva držane dne 22. rujna 1900.     PDF    TXT 37
 
Zakoni i normativne naredbe :
     
Načelna riešitba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela unutarnjeg, u predmetu sticanja pravoužitničtva kod krajiških imov. obćina po udatoj ženi.     PDF    TXT 40
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 41
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 41
 
Različite viesti i sitnice:
     
Visoka škola za zemljotežtvo u Beču. — Kako urodjenici u Indiji lieče bjesnoću. — Urania-kazalište. — Šumarska zakonska osnova a hrvatskom saboru.     PDF    TXT 43
Izkaz preminulih članova — izim članova II. razreda — hrv.-slav. šumarskoga družtva, počam od utemeljenja družtva godine 1876. do konca godine 1900.     PDF    TXT 46
 
Oglas i natječaj.
     
Oglas i natječaj.     PDF    TXT 50

                UNDER CONSTRUCTION