broj: 1/1900        pdf (10,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše Dragutin Hirc
Nekoje šumsko drveće i grmlje iz domaće flore.     PDF    TXT 1
Piše Mirko Puk, kr. žup. šum. nadzornik (Nastavak)
O racionalnijoj izradbi francuzkih dužica.     PDF    TXT 25
 
Osobne viesti:
     
Družtveni predsjednik. — Riedka slava. — Imenovanja. — Umro     PDF    TXT 51
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 20. studena 1899 br 59.487, kojom se temeljem §. 16. zakona od 27. travnja 1893. o lovu, za područje županije ličko-krbavske skraćuje na zečeve lovostaja. — Rješitba kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od 14 veljače 1898. broj 8067. tičuća se pravoužitničtva kod krajiških imovnih obćina.     PDF    TXT 52
 
Družtvene viesti:
     
Deputacija hrv.-slav. šumar. družtva kod preuz. gosp. bana. — Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. šumar. družtva, držane dne 7. listopada 1899.     PDF    TXT 53
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 60
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 61
 
Različite viesti i sitnice:
     
Državni izpiti za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — Predsjedničtvo obćega hrvatskoga družtva za gojenje lova i ribarstva. — Šumarstvo u saborskom proračunskom odboru. — Dvie nove niže šumarske škole u Srbiji.     PDF    TXT 64
 
Oglasi.
     
Oglasi.     PDF    TXT 71

                UNDER CONSTRUCTION