broj: 1/1896        pdf (7,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Sastavio Pavle Barišić.
Nacrt za reviziju gospodarstvenih osnova petrovaradinske imovne obćine.     PDF    TXT 1
KOZARAC, Josip
Ima li u nas opravdana razloga, da se šumište pretvara u drugo kulturno tlo?     PDF    TXT 17
Piše Tomo Gvozdanović.
Müllerov medjutimni prevršni sjek za gojitbu hrastika.     PDF    TXT 29
 
Zakoni i normativne naredbe.
     
Nakon provedene segregacije paše i šume izmedju vlastelinstva i podanika neumjestno je zahtjevati izpunjenje urbarske zamjenbe. Osudom o toj segregaciji razriešen je svaki urbarski odnošaj, pa je prestala i nadležnost urbarskoga suda. 33—34 Sa drvarskog tržišta: Izvoz dužice preko Trsta, odnosno Rieke počam od mjeseca siečnja do konca listopada 1895. — Dražbena prodaja stabala. — Obustavljena dražbena prodaja hrastovih šuma. — Ciene drvenini u Budapešti     PDF    TXT 34
 
Različite viesti:
     
Riedka šljuka. — Zemaljski izložbeni odbor     PDF    TXT 37
 
Sitnice:
     
Razmjer krošnje, žilja i lišća kod drveća.     PDF    TXT 38
Pitanja?     PDF    TXT 39
Odgovor na pitanja u br. 11. „Šumar. lista".     PDF    TXT 39
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 40

                UNDER CONSTRUCTION