broj: 1/1895        pdf (8,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Piše Mirko Puk, kot. šumar u Osieku
Strana Primjetbe k članku: „Praktična uporaba trigonometrije".     PDF    TXT 1
Razpravlja šum. savjetnik Drag. Hofman u Sarajevu (Svršetak).
Razvoj šumarstva u Bosni i Hercegovini počam od austro-ugarskog zauzeća do god. 1893.     PDF    TXT 15
TORDONY, Milan
Oblikovni broj jele i bukve u prebornoj šumi     PDF    TXT 29
Obćeniti program za izdavanje „Lugarskog viestnika" kao prilog k „Šum. listu"     PDF    TXT 34
 
Osobne viesti:
     
Visoko odlikovanje. — Imenovanja. — Umrli     PDF    TXT 35
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravlj. odbora, držane 23. rujna 1894     PDF    TXT 36
 
Šumsko-gospodarsko knjižtvo.
     
Šumsko-gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 39
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Trgovina sa drvi na Rieci u prvoj polovini g. 1894. — Lies i piljenice ni bečkom tržištu. — Bačvarska gradja. — Šiška. — Trst. — Viesti iz Francezke. — Dražba stabala.     PDF    TXT 39
 
Različite viesti:
     
Lov šumara. — Zooložki muzej u Zagrebu. Preustrojstvo šum. uprave kod imovnih obćina bivšeg krajiškog područja.     PDF    TXT 41
 
Sitnice:
     
Sredstvo proti oštećivanja glodavaca glodanjem borovih nasada. — Novi obret bojadisanja drvenih oplatica (Holzfournieren). — Razlike izmedju staroga i mladoga zeca. — Mravi i miris. — - Pauci u šumah. — Djetao kao neprijatelj brzojavnih stupova. Presadjivanje drveća i grmlja (čbunja). — Dioničko družtvo tvornice u Vrbovskom. — Snaga (jakost) kukaca. — Gorostasi u bilinskom svietu. — Solikovo vapno (Clorkalk) dobro sredstvo proti gusjeničara     PDF    TXT 42
Oglas dražbe.     PDF    TXT 46
Obznana     PDF    TXT 47
Cjenik za oglase, koji će se uvrstiti u „Šum. list".     PDF    TXT 48

                UNDER CONSTRUCTION