broj: 1/1892        pdf (12,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Obznana štovanim društvenim članovom     PDF    TXT 1
Piše vlastel. šumarnik Mijo Radošević. (Nastavak. Vidi Šum. 1. br. 12. od god. 1891.)
Pabirci za šumarsku povjest hrvatsko-srbskih šuma.     PDF    TXT 3
Piše Robert Fischbach, kr. šumarski povjerenik.
I. Razvoj šumskog zakonarstvu.     PDF    TXT 24
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Prvi hrv.-slav.-dalm. „Lovački list". — Poljska privreda. — Zakon o šumama.     PDF    TXT 48
 
Lovstvo:
     
Osnova zakona o lovu. — Količina ubijene grabežljive zvjeradi, za koju je novčana nagrada plaćena.     PDF    TXT 49
 
Osobne viesti:
     
Imovanja.     PDF    TXT 51
 
Sitnice:
     
Najnovija uporaba jelovine. — Nove nasade oraha i kestena u Hrvatskoj. — Nova uporaba hrastovine. — Kako asimilira drveće sa crvenim lišćem?     PDF    TXT 51
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 52

                UNDER CONSTRUCTION