broj: 1/1888        pdf (7,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Jabuka hrvatskim šumarom k novoj godini 1888.     PDF    TXT 1
Oblici i dimenzije liesa za trgovinu     PDF    TXT 3
Upliv svjetla na rast drveća.     PDF    TXT 10
HANKONYI, Stjepan
Sacherov stroj za sadnju žira     PDF    TXT 14
Crpi iz „Le Bois" D. M.
Nješto o šumah u Landesu i Alžiru.     PDF    TXT 16
Šumarsko-trgovačka razmatranja.     PDF    TXT 25
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućeg odbora     PDF    TXT 28
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspieh javne dražbe hrastova i inih vrstih drveća u šumah petrovaradinske imovne obćine. — Uspieh obdržavane dražbe stabala kod imovne obćine križevačke u Belovaru dne 9. prosinca g. 1887. — Posljedak dražbene prodaje drva u šumah II. banske imovne obćine. — Uspieh prodaje drva u šumah brodske imovne obćine. — Dražba hrastovih stabala     PDF    TXT 29
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Promiene u statusu činovnika imovnih obćina. — Izpravak — Nestor hrvat. šumara.     PDF    TXT 30
 
Sitnice:
     
Višji šumarski državni izpit u Zagrebu. — Nerod, bagrem kao šumski stablik. — Jedinstvenost porastline (porasta). — Tušenje liesa. — Odgovor. — Obnova zastupstva otočke imovne obćine. — Narodni ustanak. — Zabrana izvoza drva. — Drvo kao predmet industrije. — Još nješto o nemilih gostih. — Ahatna šuma u Arizoni. — Nagrade za pošumljenje krasa. — Izplaćivanje kamata urb. obćinam. — Tjednik o ruskoj industriji. — Šumarska izložba u Toulousu. — Što razumievamo pod glavnicom u obće, a napose pako u šumarstvu? — U što se sve pilotina rabi. — Službovni znak lugara u Kranjskoj. — Družtvo drvarskih producenta.     PDF    TXT 31

                UNDER CONSTRUCTION