broj: 1/1886        pdf (9,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Sudruzi! Stvarajmo jur zasnovanu pripomoćnu zadrugu u našem družtvu     PDF    TXT 1
Naredba o šumarskih državnih ispitih.     PDF    TXT 5
F. X. K.
Jedna o t. z. prenosnih šumskih željeznica.     pdf    TXT 8
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
Naše ribarstvo.     PDF    TXT 25
Tvornica tanina u Županji.     PDF    TXT 33
 
Družtvene viesti:
     
Na znanje. — Vivat sequens. — P. n. gg članovom šumarskoga družtva. — Objava.     PDF    TXT 37
 
Trgovačke viesti.
     
Statistični podatci o tržnih ciena gorivih drva. — Šumske prodaje. — Nova željeznica.     pdf    TXT 38
 
Naredbe i okružnice:
     
Shodna naredba. — Naredba o osposobljenju šumarskog osoblja.     PDF    TXT 40
 
Lovstvo:
     
Pošast zečeva. — Iz gorskoga kotara. — Umjetno ribogojstvo u Švajcarskoj. — Čudnovat lov. — Molba šumarom i lovcem. — Uzroci račje kuge. — Izkaz lovine gospoštije Vukovarske g. 1884./85. — Vuci u Kranjskoj . . . . 41—42 Knjižtvo: Balkan. — Franjo Šporer pjesnik. — O napredku zoologije u Hrvatskoj za posliednjih 50 godina.     PDF    TXT 42
 
Raznoliko:
     
Facta loquntur. — Glavna skupština hrv.-slav. gospodarskoga družtva. — Sa sedme glavne skupštine kranjsko-primorskoga šumarskoga družtva. — Novi stroj za sjetvu žira. Dobivanje ulja iz drva. — Prihod bosanskih šuma. — Ornithologična izložba. — Upotrebljenje kažnjenika kod radnja na krasu. — Otvore je drvorezbarske škole u hrv. Švici. — Ogromna lipa. — Hrvatsko naravoslovno družtvo. — Šumarski zavod u Eulenbergu. — Na koncu godine 1885.     PDF    TXT 44
 
Natječaji i osobne viesti:
     
Natječaji. — Umro. — Imenovanja.     PDF    TXT 44
Potvrda.     PDF    TXT 47
Novom godinom pristupili u družtvo.     PDF    TXT 47
Stanje društvene blagajne.     PDF    TXT 48
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 48

                UNDER CONSTRUCTION