broj: 1/1885        pdf (8,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=188501 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Hrvatski veleposjed prema šumarskom društvu.     PDF    TXT 1
Piše Ante Benaković, kr. umir. nadšumar
K pitanju šumskih uzgoja u Posavju.     PDF    TXT 3
Saobćuje P. Barišić, taksator
Studija o nestajanju triesla u oguljenoj kori.     PDF    TXT 5
Piše Gustav Pausa, nadšumar
K pitanju umirovljenja naših lugara.     PDF    TXT 8
Po izvješću nadšumara J. Furlana
Šumski uzgoji po urbarno-obćinskih šuma područja kr. podžupanije križevačke u g. 1883.     PDF    TXT 14
ILIĆ, Dušan
Koja bi svojstva moralo šumarsko osoblje posjedovati.     PDF    TXT 16
Piše Martin Starčević, kotarski šumar
Kako da si imovna obćina gjurgjevačka osjegura obstanak ?     PDF    TXT 20
 
Šumarsko-trgovačka razmatranja
     
Šumarsko-trgovačka razmatranja     PDF    TXT 25
 
Društvene viesti
     
Članovi hrv.-slav. šumarskoga družtva, 1. siečnjem 1885.     PDF    TXT 28
 
Različite viesti:
     
Sjednice upravljajućeg odbora. — Natječaji. — † Ivan Radanović. — † Dr. Alfred Brehm. — Lugarski poučnik. — Šumske prodaje. — Divljačina na zagrebačkom tržištu. — Stanje težišta koncem studena. — Molba čitateljem „Šum. lista". — Organizacija državne šum. uprave u Hrvatskoj. — Hajke na vukove. — Riedki lovac. — Ukupna lovina Njegovog Veličanstva našega kralja. — Previšji lov u Gödölö-u. — Pogibeljan lov. — Vlastničtvo nekoristne divljači. — Lovna nesgoda. — Razdioba novaca unišlih za prodaju obćinske šume. — Nesreća. — U pijanstvu počinio zločin. — Okružnica glede sakupljanja šumskostatističnih podataka. — Katastralnoj procjeni šuma u Cislajtaniji. — Hrvatski gospodarski koledar za g. 1885. — Kalendar srpskog poljoprivrednog družtva za g. 1885. — Šumarsko zakonarstvo u Hrvatskoj. — Šumski požari. — Tvornica vagona. — K pitanju šumarskih plaća. K unapredjenju drvarskog kućnog obrta u Hrvatskoj. — Šumarski koledar za siečanj. — Imenovanja     PDF    TXT 38
Novom godinom pristupivši članovi     PDF    TXT 52
Potvrda.     PDF    TXT 52

                UNDER CONSTRUCTION