broj: 1/1883        pdf (8,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Uredničtvo članovom šumarskog družtva k novoj godini 1883..     PDF    TXT 1
???
Ante Tomić     PDF    TXT 3
???
Kako da organiziramo naše šumarstvo.     PDF    TXT 7
Piše A. Danchelovsky
Još jedno k riešenju pitanja o čistom prihodu šuma.     PDF    TXT 24
???
Još njekoliko k reorganizaciji šumarstva u starom provincijalu     PDF    TXT 28
od S. Brosiga u Čabru
Razmatranja o važnosti pravilnog razvoja korenja, po uzrast drvlja     PDF    TXT 31
 
Različite viesti
     
Na znanje. — Velike prodaje šuma u nas. — Promjena uredništva. — Mlad lovac na medjede. — Trgovina sa šumskimi proizvodi u zemlja krune Sv. Stjepana u I. polovini g. 1882. — K šumarsko-ratarskoj statistici Dalmacije. — Kako se može razpoznati kod oblička drva, koji je kraj gornji na stablu bio, koji dolnji? — Šumarski kolendar za g. 1883. — K šumarskoj službi u Dalmaciji. — Prodaja naših šuma. — Novi šumarski list. — Traži službu. — Liepi darovi. — Šumarsko naukovno pitanje u Ugarskoj. — Lov na medjede. — Vuci razdrli vepre. — Odborska sjednica upravljajućeg odbora. — Najstarije ugarsko djelo o šumarstvu? — Osnovi nauke računanja vriednosti šuma. — Kritika o „Šumarskom listu". — Smolarenje u Francezkoj. — + Umrli članovi šum. družtva. — Boj sa medjedom. — Imenovanja. — Umirovljeni. — Odlikovanja. — Izpravak. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 35
Stanje družtvene blagajne. — Potvrda uplaćenih družtvenih prinosa od 1. studenoga do 20. prosinca 1882. — Stupili u družtvu novom godinom. — Izstupili iz družtva.     PDF    TXT 40

                UNDER CONSTRUCTION