broj: 1/1881        pdf (8,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Fr. X. Kesterčanek
Na znanje!     PDF    TXT 1
Fran. Xav. Kesterčanek
Ogled na prošlost     PDF    TXT 2
E. Slapničar
Poučno putovanje slušatelja III. šum. tečaja na kr. šum. učilištu križevačkom god. 1880. u Češku     PDF    TXT 6
A. Danhelovsky
Silhouette gosp. šumarnika A. Danhelovskya.     PDF    TXT 23
piše Fran X. Kesterčanek
Gojimo pitomi kesten     PDF    TXT 36
piše Ettinger
Popis zvjeradi i divljači u Hrvatskoj i Slavoniji koncem godine 1880.     PDF    TXT 42
 
Različite viesti
     
Skakavac selac u Istri. — Križevačko šumarsko učilište. — Hrv. šumarski kolendar za god. 1881. — Obća glavna skupština ruskih šumara god. 1881. — Upravljajući odbor kod Nj. preuzvišenosti bana. — Šumarski izpiti. — Sjednica upravljajućeg odbora hrv. šum. družtva. — Družtvo u podporu ubogih slušatelja na kr. šumarskom učilištu u Križevcih. — Priestolo-nasljednik u Ćereviću u Sriemu. — Nova naredba vlade zbog oštećivanja šuma. — Lovor drvo u Koruškoj. — Amerikanska smreka u Hrvatskoj. — Hrvatska trgovina s drvi god. 1880. — Za trgovce drvi i posjednike šuma. — Potresom se pokliznula šuma. — Hajka na vuke. — Investicije na hrv. Krasu. g. 1879. — U lov na lavove. — Stanje krajiške zaklade za investicije od godine 1872. do 1879. — Promjene u šumarskom osoblju. — 105-godišnja parnica radi šumskoga zemljišta. — Osvrt na ciene drva na sisačkom trgu god. 1880. — Uspjeh sadbe borovog sjemena. — Stanje družtvene blagajne.     PDF    TXT 46

                UNDER CONSTRUCTION