broj: 1/1880        pdf (7,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
???
Izvještaj o djelovanju hrv.- slav. šumarskoga družtva godine 1879.     PDF    TXT 1
???
Naši šumarski državni izpiti.     PDF    TXT 7
???
Ob uzgoju šuma guljevača.     PDF    TXT 14
???
Nekoliko rieči o gradjenju šumskih cesta osobitim obzirom na šume u Hrvatskoj i Slavoniji.     PDF    TXT 26
???
Izkaz pirovnih stabala, posadjenih 24. travnja 1879. po lugarih     PDF    TXT 34
???
Šumski odnošaji u Bosnoj.     PDF    TXT 36
???
Amerikanska pila (Drag-saw-Ziehsäge)     PDF    TXT 42
 
Različite viesti
     
Nastavak popisa o sadjenih svatbenih stablih. — Državni šumarski izpiti za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — Umrli. — Osvrt na cienu šumskih proizvoda g. 1879. na sisačkom trgu. — Šumska gojitba u Dalmaciji. — Pozor! Stanje družtvene blagajne. — Javna zahvala.     PDF    TXT 44

                UNDER CONSTRUCTION