broj: 1/1879        pdf (11,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Sandtner, Vojtjeh
III. redovita glavna skupština hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva.     PDF    TXT 9
 
RAZNE VIESTI
     
???
Društvene vijesti - Osobne promjene - Vriedno da se nasleduje - Našemu šumskom zaštitnom osoblju! - Pretjerane cijene drva! - Osvrt na ciene šumskih proizvoda godine 1878. na sisačkom tržištu. - O porabi šiške. - Grobničko polje i pošumljenje istog. - Iskaz prinosa za renoviranje Resselova spomenika u Ljubljani - Natječaj - Oglasi     PDF    TXT 54

                UNDER CONSTRUCTION