broj: 1/1877        pdf (10,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Köröškenji Vladoj
Izvješće o prvoj glavnoj skupštini hrvat.- slavon. šumarskoga družtva obdržavanoj dne 14. i 15. listopada 1876 u Zagrebu     PDF    TXT 1
Köröškenji Vladoj
Spomenica hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva glede onoga diela zakona VII. od godine 1875. ob uredjenju zemljarinskoga poreza, što govori ob iztraživanju čistoga prihoda šume i zatim glede naputka za procjenu šumah od 17. lipnja 1876. br. 24163, izdanoga radi provedbe toga zakona.     PDF    TXT 9
Danhelovsky Adolf, šumarnik u Miholjcu (Slavonija)
Predlozi o štednji drva u proizvadjanju francezkih duga     PDF    TXT 19
???
Krajiške šume i krajiške željeznice.     PDF    TXT 45
Mažuranić Ivan
OKRUŽNICA kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove na sve kralj. Podžupanije i gradove.     PDF    TXT 47
 
Razne viesti
     
Vladoj Köröškenji, osmrtnica.     PDF    TXT 49
Izvještaj o trgovini s drvi u Trstu. - Ubijen divlji nerast - Novi izbor zastupstva. - Šumska segrezacija. - Utopio se u slavon. šumah.     PDF    TXT 51
 
Društvene viesti
     
Tomić Ante
P. n. delegatom hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Šumari i prijatelj! šumarstva!     PDF    TXT 54
Natječaji     PDF    TXT 55
 
Osobne viesti
     
Promjene u krajiško-šumarskom osoblju.     PDF    TXT 56
 
Družtvene viesti
     
Upravljajući odbor
Poziv p. n. članovom šumarskoga družtva.     PDF    TXT 56

                UNDER CONSTRUCTION