broj: 1-6/1946        pdf (14,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Glavni članci:
     
Ing. Bogumil Čop
Na novom putu     PDF    TXT 1
Prvi kongres inženjera i tehničara FNR Jugoslavije     PDF    TXT 7
Ing. Teodor Peleš
Pola godine rada Zemaljskog Šumskog Poduzeća Hrvatske     PDF    TXT 13
Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović
Osnovi šumarske politike u SSSR     PDF    TXT 29
Ing. Ilija Lončar
Oplodna sječa u bukovim sastojinama     PDF    TXT 36
Ing. Zlatko Turkalj
Šumar kao lovac     PDF    TXT 46
Lea Schmidt
Dva važna štetnika na topolama     PDF    TXT 49
 
Saopćenja
     
Ing. O. P.
Jedan prilog iz područja šumarstva o Slavenstvu Istre     PDF    TXT 54
Ing. J. Šafar
Šumarska predavanja     PDF    TXT 54
Ing. Dr. Srdić
Važnost pčelarstva za šumarstvo     PDF    TXT 55
 
Iz našeg zakunodavstva:
     
Zakoni, odluke i rješenja iz područja šumarstva     PDF    TXT 56
 
Iz stručne književnosti
     
Šume u FNR Jugoslaviji, Beograd 1945.     PDF    TXT 59
M. Anić
Šume u NR Crnoj Gori, Beograd 1945.     PDF    TXT 60
Stanje šuma i sječa drveta od 1941. do 1944. za N. R. Crnu Goru     PDF    TXT 60
Ing. Z. T.
Prof. Dr. N. Neidhardt: »Osnovi geodezije« I. dio, Zagreb 1946.     PDF    TXT 60
Ing. J. Šafar
Unapređenje rada u šumi     PDF    TXT 61
 
Saopćenja
     
Ing. Z. T.
Prof. Dr. N. Neidhard: »Repetitorij niže geodezije« Zagreb 1946.     PDF    TXT 61
 
Iz stručne književnosti
     
M. A.
Urbani M. »Gljive — meso naših šuma«, Zagreb 1945     PDF    TXT 62
M. A.
Dr. N. Zdanovski »Silaža«, Zagreb 1945.     PDF    TXT 62
M. Anić
Keller »Preobrazitelji bilja«, Zagreb 1945     PDF    TXT 62
 
Poruke iz uredništva:
     
Poruke iz Uprave Šumarskog lista     PDF    TXT 63
 
Društvene vijesti:
     
Pregled rada DIT-a Šumarske sekcije     PDF    TXT 63

                UNDER CONSTRUCTION