broj: 1-3/1982        pdf (12,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=198201 and arb=1 order by id

 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Komlenović, N., Mayer, B. UDK: 630* 232.4.001
Istraživanja rasta i stanja ishrane mladih kultura obične smreke (Picea abies Karst.) na glavnim tipovima tala Gorskog Kotara     PDF    TXT 3
 
RAZNO
     
U nekoliko redaka.     PDF    TXT 10
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Topić, V. UDK: 630*237.001
Efekti biološko-tehničkih melioracijskih mjera na pokusnoj plohi Klačine     PDF    TXT 11
 
FOTOGRAFIJE IZVAN TEKSTA
     
Rajčić, M.
Cedrus deodara Laws. u središtu Šida.     PDF    TXT 20
 
RAZNO
     
Manojlović, R. UDK: 712
Hortikulturno oblikovanje ekonomskih dvorišta i rekreacijskih površina R. O. Ratarstvo Osijek, IPK Osijek     PDF    TXT 21
 
IUFRO
     
Mlinšek, D.
Svjetski kongres o naučno-istraživačlkom radu u šumarstvu i preradi drveta — IUFRO kongres 1936. godine u Jugoslaviji     PDF    TXT 33
 
POVIJEST ŠUMARSTVA — PORTRETI
     
S II Međunarodnog šumarskog kongresa održanog 1936. godine     PDF    TXT 38
 
RAZNO
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 38
 
IUFRO
     
Tomanić, S.
Istraživanje danas za sutrašnje šume (XVIII svjetski kongres IUFRO u Kyotu).     PDF    TXT 39
 
ŠUMARSTVO DRUGIH ZEMALJA
     
Klepac, D.
Japansko šumarstvo u brojci i slici     PDF    TXT 49
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
Heski, T.
Dileme oko zamjene mjernih jedinica prm u m3     PDF    TXT 59
 
RAZNO
     
INTERFOREST 82.     PDF    TXT 60
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
RADOVI Šumarskog instituta Jastrebarsko, br. 44.     PDF    TXT 61
Mikloš, I.
PRIRODA, šk .god. 1979/80, 1980/81, 1981/82.     PDF    TXT 62
Mikloš, I.
PRIRODA, šk .god. 1979/80, 1980/81, 1981/82.     PDF    TXT 64
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Mikloš, I.
BOLETIN de la Bstanciol central de ecologia, br. 17. i br. 18     PDF    TXT 66
Piškorić, O.
L´ITALIA forestale e montana, br. 1—6/1981.     PDF    TXT 66
Hruška, B.
ZNANSTVENI RADOVI Instituta za istraživanja šumskog gospodarstva Zvolen br. 29. i 30/1979. te br. 31. i 33/1981.     PDF    TXT 72
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
SA SKUPŠTINE SITŠDI HRVATSKE održane u prosincu 1981.     PDF    TXT 83
 
IN MEMORIAM
     
Klepac, D.
Ivica Bastjančić, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 84
Strineka, M.
Josip Cuvaj, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 86
Ivančević, V.
U spomen Kseniji-Bebi Pećanac     PDF    TXT 87

                UNDER CONSTRUCTION