broj: 1-3/1978        pdf (19,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UVODNICI
     
Z. Potočić
1978. GODINA U SVJETLU ZAKONA O UDRUŽENOM RADU     PDF    TXT 3
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
I. Knežević i D. Pejović UDK 634.0.383 (497.1)
Stanje saobraćajnica u društvenim šumama SFRJ     PDF    TXT 7
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
M. Vidaković, A. Krstinić, Ž. Borsan i B. Jurković-Bevilaqua UDK 634.0.165.72:634.0.174.7 Pinus densiflora, P. sylvestris
Neke morfološke karakteristike hibrida između japanskoga crvenog bora (Pinus densiflora Sieb. et Zucc.) i običnoga bora (Pinus sylvestris L.)     PDF    TXT 19
N. Popnikola UDK 634.0.164.5:634.0.165.5:634.0.174.7 (234.42) Pinus heldreichii
Anatomske karakteristike Cetina varijeteta munike (Pinus heldreichii Christ) u prirodnim populacijama na Balkanskom poluostrvu     PDF    TXT 25
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
O. Žunko UDK 634.0.43 (497.13)
Razdjeljenje SR Hrvatske na oblasti prema stupnjevima učestalosti šumskih požara     PDF    TXT 41
 
SAVJETOVANJE O ULOZI ŠUME I ŠUMSKE VEGETACIJE U ZAŠTITI ČOVJEKOVE OKOLINE
     
Đ. Rauš UDK 634.0,18 (497.13—15)"15/19"
Šumski ekosistemi otoka Raba (od XV. do XX. stoljeća)     PDF    TXT 53
D. Böhm
Prilog proučavanju procesa prirodne obnove šuma u Jadranskoj regiji Jugoslavije     PDF    TXT 67
I. Spaić
Suvremena zaštita šuma.     PDF    TXT 71
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
Ž. Ostojić
Uloga inžinjera i tehničara šumarstva u pripremi operative šumarstva za opštenarodnu odbranu     PDF    TXT 76
K. Kožul
Prilog raspravi ili osnovne teze Zakona o sredstvima za reprodukciju šuma     PDF    TXT 83
 
IZ STRANOG ŠUMARSTVA
     
W. Tikkala - O. Žunko
Tehnološki transfer — proces za poboljšanje protupožarne zaštite šuma u SAD.     PDF    TXT 88
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
D. Hanzl
Jela na Papuku     PDF    TXT 95
 
ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA
     
V. Ržehak
Četvrta generalna skupština Evropske federacije zaštite prirode i nacionalnih parkova.     PDF    TXT 100
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
A. Krstinić i Ž. Borzan
MONOGRAFIJE O GENETICI važnijih evropskih vrsta šumskog drveća     PDF    TXT 103
O. Piškorić
GENETIKA — Serija F, Vol. 9, No l, Beograd, 1977     PDF    TXT 105
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
V. Radauš
Stota godišnjica Društva inžinjera i i arhitekata     PDF    TXT 107
R. Antoljak
Svečana sjednica i slavlje povodom vraćanja nacionaliziranog dijela zgrade »Šumarski dom« održanih 28. prosinca 1977. godine .     PDF    TXT 112
D. Tonković
Značajne obljetnice Saveza IT šumarstva i drvne industrije Vinkovci     PDF    TXT 117
Zapisnici sjednica UPRAVNOG ODBORA SITŠDI Hrvatske .     PDF    TXT 121
 
VIJESTI I OBAVIJESTI
     
Foire international forestiere Epinal     PDF    TXT 126
Sastanak grupe IUFRO održat će se u rujnu 1978. godine u Ljubljani     PDF    TXT 126
Bibliografski leksikon Hrvatske — poziv na suradnju     PDF    TXT 127

                UNDER CONSTRUCTION