broj: 1-3/1920        pdf (10,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Marino Conte de Bona-Bunić (Prigodom njegovog umirovljenja)     PDF    TXT     HR 1
Piše B. Hajek, šumarnik
Moja tetivnica.     PDF    TXT 2
Napisao prof. dr Antun Levaković
Odgovor na „ispravak" mojih formula u raspravi „O zaokruživanju promjera".     PDF    TXT 7
Napisao dr. A. Levaković
K članku „Moja tetivnica".     PDF    TXT 9
Napisao A. Leustek, šumar grada Zagreba
Šuma i šuma.     pdf    TXT 15
Priopćio B. Hajek
Oznaka međa okružja na nacrtima.     PDF    TXT 18
Sastavio A. Jovanovac, kr. šum. savjetnik
Iskorišćivanje većih šumskih kompleksa pri provedbi agrarne reforme.     PDF    TXT 18
 
Osobne vijesti:
     
Novi ministar šuma i rudnika. — Imenovanja. — Premještenja. — Prvi profesori na gospodarsko-šumarskom fakultetu sveučilišta SHS. u Zagrebu. — Umirovljenje     PDF    TXT 25
 
Društvene vijesti:
     
Društveni oglas. — Dar Pripomoćnoj Köröskenijevoj zakladi. — Dar Literarnoj Borošićevoj zakladi. — Stari utemeljiteljni članovi. — Prvi utemeljiteljni članovi u g. 1920. —Zapisnik odborske sjednice hrvatskog šumarskog društva održane 26. listopada 1919. — Zapisnik o odborskoj sjednici hrvatskog šumarskog društva, održanoj 20. prosinca 1919.     PDF    TXT 39
 
Stališke vijesti:
     
Važniji članci o našem šumarstvu u drugim časopisima.     PDF    TXT 40
Uspjeh dražbe     PDF    TXT 49
 
Prosvjeta:
     
Privremena naredba. — Državni ispit u Sarajevu. — Državni ispit u Zagrebu. — Nove knjige     PDF    TXT 49
 
Razne vijesti:
     
Obznana uredništva. — Honoriranje članka. — Ogrijevni deputat za hrvatske zemaljake šumare.     PDF    TXT 54
 
Oglasi
     
Oglasi     PDF    TXT 55

                UNDER CONSTRUCTION