broj: 1-2/2022        pdf (20,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Šume i šumarstvo u 2021. godini     pdf    TXT     HR     EN 5
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Mario Božić, Marijana Andabaka, Mislav Vedriš, Ernest Goršić, Krunoslav Teslak UDK 630* 923 + 924 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.1-2.1
Povezanost obilježja privatnih šumoposjednika s razinom njihove aktivnosti u okrupnjavanju šumoposjeda     pdf    TXT     HR     EN 7
Vinko Paulić, Tomislav Škarica, Damir Drvodelić, Milan Oršanić UDK 630* 270 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.1-2.2
Prosudba truleži stabala hrasta kitnjaka zvučnim tomografom     pdf    TXT     HR     EN 19
Željko Zečić, Andreja Đuka, Dinko Vusić, Branko Ursić, Davor Benić UDK 630* 811 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.1-2.3
Struktura nadzemne biomase divlje trešnje (Prunus avium L.) u nizinskim šumama Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 31
Dalibor Ballian, Mirzeta Memišević Hodžić UDK 630* 232.1 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.1-2.4
Varijabilnost hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u bosanskohercegovačkom testu provenijencija: korelacije između svojstava rasta i morfologije lista     pdf    TXT     HR     EN 41
Oguzhan Bakan, Derya Eşen, Bilal Çetin UDK 630* 232.3 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.1-2.5
Fitotoksičnost klopiralida vezano uz klijanje sjemena mediteranskih borova     pdf    TXT     HR     EN 51
Sažetak
Crni bor (Pinus nigra J. F. Arnold), primorski bor (Pinus pinaster Aiton), obični bor (Pinus sylvestris L.), i brucijski bor (TRP, Pinus brutia Ten.) su ekološki i ekonomski važne četinjače u mediteranskom području, a posebno za tursko šumarstvo. Obično se koriste za regeneraciju i sanaciju degradiranih eko sustava u Turskoj. Korovske biljke su u kompeticiji sa sadnicama drveća jer im oduzimaju vlagu, hranjive tvari i sunčevu svjetlost, što može značajno smanjiti rast i razvoj sadnica. Herbicidi se u praksi
koriste za učinkovitu i isplativu kontrolu korova jer smanjuju troškove u usporedbi s ostalim metodama njihovog suzbijanja. Brzo skeniranje herbicida za sjeme omogućuje skeniranje herbicida sigurnih za uzgoj uz znatno niže troškove i u vrlo kratkom vremenu u usporedbi s dugotrajnim pokusima na terenu. Klopiralid je sustavni herbicid koji se koristi za zaštitu sadnica istraživanih borova od konkurentne vegetacije. U ovom istraživanju, fitotoksičnost klopiralida je istražena uz pomoć testa za brzo skeniranje herbicida za sjeme kako bi se usporedila njegova primjena kod klijanja sjemena te radi utvrđivanja sigurne doze. Klopiralid nije bio fitotoksičan niti za jednu vrstu bora pri niskim dozama (npr., <2%, v:v), ali se osjetljivost borova na herbicid povećala s većom dozom, posebno ako su doze bile veće od 3 %. Klopiralid je smanjio brzinu klijanja u visokim dozama. Ovaj herbicid se može koristiti u manjim dozama za degradirana i rasadnička mjesta na kojima se koristi sjetva sjemena kao glavna metoda sanacije i regeneracije sastojina. Preporučena je također i potvrda rezultata s terena.

Ključne riječi: šuma; šumski rasadnik; osjetljivost na herbicide; pregled sjemena; kontrola korova
Osman Mujezinović, Kenan Zahirović, Mevaida Mešan, Sead Ivojević, Mirza Dautbašić UDK 630* 453 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.1-2.6
Analiza učinkovitosti feromona Trypowit za ulov potkornjaka Trypodendron lineatum u Bosni i Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 59
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Željko Španjol, Boris Dorbić, Sanja Končar, Martina Kičić, Nikola Vrh UDK 630* 187 + 228
https://doi.org/10.31298/sl.146.1-2.7
Razvoj sastojina hrasta crnike (Quercus ilex l.) na trajnim pokusnim plohama Nacionalnog parka Brijuni     pdf    TXT     HR     EN 67
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Slavuj (Luscinia megarhynchos Brehm)     PDF    TXT 85
Ivo Aščić
Motiv drveta na međunarodnom kuponu za odgovor     PDF    TXT 86
 
AKTUALNO
     
Andreja Đuka
Količina i struktura biomase obične jele i obične smreke u izmijenjenim klimatskim uvjetima (BiomassInChange)     PDF    TXT 87
 
IN MEMORIAM
     
Željko Škvorc, Daniel Krstonošić
Prof. dr. sc. Jozo Franjić (7.01.1966. – 7.11.2021.)     PDF    TXT 91
Ivan Hodić
Đuro Kranželić, dipl. ing. šum. (1944. – 2021.)     PDF    TXT 93
Milivoj Diklić
Mario Gašparac, dipl. ing. šum. (25.05.1956. – 22.02.2021.)     PDF    TXT 94

                UNDER CONSTRUCTION