broj: 1-2/2022        pdf (20,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Šume i šumarstvo u 2021. godini     pdf    TXT     HR     EN 5
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Mario Božić, Marijana Andabaka, Mislav Vedriš, Ernest Goršić, Krunoslav Teslak UDK 630* 923 + 924 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.1-2.1
Povezanost obilježja privatnih šumoposjednika s razinom njihove aktivnosti u okrupnjavanju šumoposjeda     pdf    TXT     HR     EN 7
Vinko Paulić, Tomislav Škarica, Damir Drvodelić, Milan Oršanić UDK 630* 270 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.1-2.2
Prosudba truleži stabala hrasta kitnjaka zvučnim tomografom     pdf    TXT     HR     EN 19
Željko Zečić, Andreja Đuka, Dinko Vusić, Branko Ursić, Davor Benić UDK 630* 811 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.1-2.3
Struktura nadzemne biomase divlje trešnje (Prunus avium L.) u nizinskim šumama Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 31
Sažetak
U radu su prikazane sastavnice strukture ukupne nadzemne biomase stabala divlje trešnje (Prunus avium L.) na području spačvanskog bazena u Upravi šuma Podružnica Vinkovci. Istraživanja su obavljena na 120 primjernih stabala divlje trešnje, prsnih promjera od 10 do 72 cm i visine od 10,8 do 34,4 m. Drvni sortimenti izrađeni su prema Hrvatskim normama proizvoda iskorištavanja šuma iz 1995. godine.
Sortimentna struktura primjernih stabala divlje trešnje pokazuje znatna odstupanja u odnosu na tablice sortimentne strukture za voćkarice koje koristi trgovačko društvo „Hrvatske šume“ d.o.o. Zagreb. Udio trupaca za furnir kreće se od 9,29 % u debljinskom stupnju 37,5 cm do najviše 19,50 % u debljinskom stupnju 67,5 cm. Pilanski trupci prvog razreda kakvoće kreću se u rasponu od 12,04 % (72,5 cm) do 19,89 % (32,5 cm), a drugog razreda kakvoće od 17,30 % (62,5 cm) do 26,89 % (32,5 cm). Drvni sortiment tanke oblovine zastupljen je u debljinskom stupnju 17,5 cm sa 17,44 % te u debljinskom stupnju 22,5 cm sa 15,90 %, dok je u višim debljinskim stupnjevima značajno manje zastupljen. Udio prostornog drva je najveći u prvom debljinskom stupnju 88,76 % (12,5 cm) te u sljedeća dva sa 67,44 % i 47,71 %, a najmanji je u debljinskom stupnju 67,5 cm sa 27,01 %. Prosječni udio prostornoga drva iznosi 42,09 %. Otpad se u ukupnoj strukturi krupnog drva kreće od 11,24 % (12,5 cm) do 19,12 % (27,5 cm), a prosječno iznosi 16,47 %. Dvostruka debljina kore kreće se u rasponu od 0,53 cm do 3,37 cm, odnosno prosječno 1,66 ± 0,57 cm, a postotni udio kore kreće se od 4,77 % do 16,46 %, sa srednjom vrijednošću od 9,02 ± 2,01 %.
Utvrđeni su i parametri Schumacher-Hallove jednadžbe, gustoća drva, udio vode, obujam granjevine (promjera <7 cm) te struktura ukupne nadzemne biomase.

Ključne riječi: drvni obujam; drvni sortimenti; debljina kore; otpad
Dalibor Ballian, Mirzeta Memišević Hodžić UDK 630* 232.1 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.1-2.4
Varijabilnost hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u bosanskohercegovačkom testu provenijencija: korelacije između svojstava rasta i morfologije lista     pdf    TXT     HR     EN 41
Oguzhan Bakan, Derya Eşen, Bilal Çetin UDK 630* 232.3 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.1-2.5
Fitotoksičnost klopiralida vezano uz klijanje sjemena mediteranskih borova     pdf    TXT     HR     EN 51
Osman Mujezinović, Kenan Zahirović, Mevaida Mešan, Sead Ivojević, Mirza Dautbašić UDK 630* 453 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.1-2.6
Analiza učinkovitosti feromona Trypowit za ulov potkornjaka Trypodendron lineatum u Bosni i Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 59
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Željko Španjol, Boris Dorbić, Sanja Končar, Martina Kičić, Nikola Vrh UDK 630* 187 + 228
https://doi.org/10.31298/sl.146.1-2.7
Razvoj sastojina hrasta crnike (Quercus ilex l.) na trajnim pokusnim plohama Nacionalnog parka Brijuni     pdf    TXT     HR     EN 67
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Slavuj (Luscinia megarhynchos Brehm)     PDF    TXT 85
Ivo Aščić
Motiv drveta na međunarodnom kuponu za odgovor     PDF    TXT 86
 
AKTUALNO
     
Andreja Đuka
Količina i struktura biomase obične jele i obične smreke u izmijenjenim klimatskim uvjetima (BiomassInChange)     PDF    TXT 87
 
IN MEMORIAM
     
Željko Škvorc, Daniel Krstonošić
Prof. dr. sc. Jozo Franjić (7.01.1966. – 7.11.2021.)     PDF    TXT 91
Ivan Hodić
Đuro Kranželić, dipl. ing. šum. (1944. – 2021.)     PDF    TXT 93
Milivoj Diklić
Mario Gašparac, dipl. ing. šum. (25.05.1956. – 22.02.2021.)     PDF    TXT 94

                UNDER CONSTRUCTION