broj: 1-2/2022        pdf (20,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Šume i šumarstvo u 2021. godini     pdf    TXT     HR     EN 5
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Mario Božić, Marijana Andabaka, Mislav Vedriš, Ernest Goršić, Krunoslav Teslak UDK 630* 923 + 924 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.1-2.1
Povezanost obilježja privatnih šumoposjednika s razinom njihove aktivnosti u okrupnjavanju šumoposjeda     pdf    TXT     HR     EN 7
Vinko Paulić, Tomislav Škarica, Damir Drvodelić, Milan Oršanić UDK 630* 270 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.1-2.2
Prosudba truleži stabala hrasta kitnjaka zvučnim tomografom     pdf    TXT     HR     EN 19
Sažetak
Urbana stabla i šume doprinose kvaliteti života stanovnika urbanog područja i pružaju brojne koristi. Međutim, stabla u urbanim područjima su izložena različitim abiotskim i biotskim poremećajima koji utječu na njihov razvoj. Gljive truležnice se ističu kao bitan uzročnik pojave loma stabla. Dijagnostički instrumenti koji mjere određena svojstva drva se koriste u arborikulturi kao dopuna vizualnoj prosudbi urbanih stabala. Zvučni tomograf je uređaj koji mjeri brzinu prolaska zvučnih valova kroz drvo u radijalnom i tangentnom smjeru kako bi se prosudile unutarnje greške drva. Cilj istraživanja je bio odrediti veličinu i položaj zdravog i trulog drva te odrediti točnost zvučnog tomografa kod deset stabala hrasta kitnjaka u Parku Maksimir u Zagrebu. Usporedili smo rezultate grafičkih prikaza zvučnog tomografa (tomograme) sa fotografijama presjeka panjeva stabala koja su posječena radi potvrde truleži drva. Trulež drva je bila vidljiva na osam od deset istraživanih stabala koji su imali simptome truleži pri vizualnom pregledu. Trulež drva je potvrđena kod sedam stabala na panjevima nakon sječe. Kod tri stabla zabilježen je početni stadij truleži drva, dok su četiri stabla imala aktivnu trulež drva i pojavu šupljina. Oblik tomograma odgovarao je fotografijama presjeka panjeva kod osam stabala, a pozicija trulog drva je odgovarala fotografijama presjeka panjeva kod devet stabala. Područje trulog drva različitih kategorija je bilo točno prepoznato na tomogramima za šest od deset istraživanih stabala. Zvučni tomograf je podcijenio površinu zdravog drva, precijenio površnu drva u početnim stadijima truleži i točno predstavio područja s aktivnom truleži drva i šupljinama.

Ključne riječi: hrast kitnjak; urbana šuma; arborikultura; zvučna tomografija; trulo drvo
Željko Zečić, Andreja Đuka, Dinko Vusić, Branko Ursić, Davor Benić UDK 630* 811 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.1-2.3
Struktura nadzemne biomase divlje trešnje (Prunus avium L.) u nizinskim šumama Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 31
Dalibor Ballian, Mirzeta Memišević Hodžić UDK 630* 232.1 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.1-2.4
Varijabilnost hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u bosanskohercegovačkom testu provenijencija: korelacije između svojstava rasta i morfologije lista     pdf    TXT     HR     EN 41
Oguzhan Bakan, Derya Eşen, Bilal Çetin UDK 630* 232.3 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.1-2.5
Fitotoksičnost klopiralida vezano uz klijanje sjemena mediteranskih borova     pdf    TXT     HR     EN 51
Osman Mujezinović, Kenan Zahirović, Mevaida Mešan, Sead Ivojević, Mirza Dautbašić UDK 630* 453 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.1-2.6
Analiza učinkovitosti feromona Trypowit za ulov potkornjaka Trypodendron lineatum u Bosni i Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 59
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Željko Španjol, Boris Dorbić, Sanja Končar, Martina Kičić, Nikola Vrh UDK 630* 187 + 228
https://doi.org/10.31298/sl.146.1-2.7
Razvoj sastojina hrasta crnike (Quercus ilex l.) na trajnim pokusnim plohama Nacionalnog parka Brijuni     pdf    TXT     HR     EN 67
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Slavuj (Luscinia megarhynchos Brehm)     PDF    TXT 85
Ivo Aščić
Motiv drveta na međunarodnom kuponu za odgovor     PDF    TXT 86
 
AKTUALNO
     
Andreja Đuka
Količina i struktura biomase obične jele i obične smreke u izmijenjenim klimatskim uvjetima (BiomassInChange)     PDF    TXT 87
 
IN MEMORIAM
     
Željko Škvorc, Daniel Krstonošić
Prof. dr. sc. Jozo Franjić (7.01.1966. – 7.11.2021.)     PDF    TXT 91
Ivan Hodić
Đuro Kranželić, dipl. ing. šum. (1944. – 2021.)     PDF    TXT 93
Milivoj Diklić
Mario Gašparac, dipl. ing. šum. (25.05.1956. – 22.02.2021.)     PDF    TXT 94

                UNDER CONSTRUCTION