broj: 1-2/2016        pdf (12,12 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
PROBLEM TVORBE KONZISTENTNE ŠUMARSKE I DVOPRERAĐIVAČKE POLITIKE U HRVATSKOJ     pdf    TXT     HR     EN 5
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Željko ZGRABLIĆ, Hrvoje MARJANOVIĆ, Danko DIMINIĆ UDK 630* 443 (001)
MOŽEMO LI PREDVIDJETI ZARAZE GLJIVOM SPHAEROPSIS SAPINEA PRATEĆI RAZNOLIKOST GLJIVA U ŠUMSKIM KULTURAMA CRNOGA BORA?     pdf    TXT     HR     EN 7
Matija LANDEKIĆ, Mario ŠPORČIĆ, Ivan MARTINIĆ, Matija BAKARIĆ, Kruno LEPOGLAVEC UDK 630* 629 (001)
UTJECAJ STILOVA VODSTVA NA UPRAVLJANJE I ORGANIZACIJSKU KULTURU ŠUMARSKOG PODUZEĆA     pdf    TXT     HR     EN 17
Ivan ŠIRIĆ, Ante KASAP, Ivica KOS, Tomislava MARKOTA, Draženko TOMIĆ, Milan POLJAK UDK 630* 120 +172.8 (001)
SADRŽAJ TEŠKIH METALA I BIOAKUMULACIJSKI POTENCIJAL NEKIH SAMONIKLIH JESTIVIH GLJIVA     pdf    TXT     HR     EN 29
Osman TOPACOGLU, Hakan SEVIK, Kerim GUNEY, Canan UNAL, Erol AKKUZU, Ahmet SIVACIOGLU UDK 630* 181.5 (001)
UTJECAJ FITOHORMONA NA SPOSOBNOST ZAKORJENJIVANJA REZNICA VRSTE Ficus benjamina L.     pdf    TXT     HR     EN 39
Sažetak
Tehnike vegetativne proizvodnje od kojih se metoda reznica uvelike koristi u razmnožavanju ukrasnog bilja, imaju ključnu ulogu za očuvanje genetskih izvora biljaka. Mjesto uzimanja reznice na biljci, medij ukorjenjivanja i fitohormon ukorjenjivanja neki su od ključnih čimbenika koji utječu na uspjeh razvoja zakorjenjivanja reznica od stabljike. Primarni cilj ovog istraživanja bio je utvrditi najbolje koncentracije fitohormona i idealni medij zakorjenjivanja za reznice od stabljike vrste Ficus benjamina L. Konvencionalno, najčešća metoda vegetativnog razmnožavanja je zakorjenjivanja pupova u različitim supstratima kao što su perlit, treset, pijesak do izloženosti visoko koncentriranim hormonima zakorjenjivanja (IBA, IAA, NAA, itd.). Ali ta konvencionalna tehnika zahtijeva široka područja u fazi zakorjenjivanja masovne produkcije, sprječava nadzor tijeka zakorjenjivanja i traži visoku količinu materijala koji se koriste kao hormoni i mediji zakorjenjivanja. U ovom istraživanju, ispitana je nova metoda koja bi mogla biti poželjnijom u masovnoj proizvodnji biljaka. Izvršeno je 39 različitih tretiranja i prikazani su njihovi rezultati. Pijesak i perlit korišteni su kao kruti medij zakorjenjivanja. Pupovi su se trajno čuvali u hormonima niske koncentracije nakon rezanja (tekući medij). Na taj način je ispitana njihova sposobnost zakorjenjivanja. Ispitivanja zakorjenjivanja provedena su prije nego su pupovi odnijeti u kruti medij zakorjenjivanja. Kao zaključak, dobiveni su najviši omjeri zakorjenjivanja za 10 ppm NAA (94.43%) te 100 ppm IBA (93.9%) u tekućim medijima. Najveća duljina korijena i prosječna duljina korijena bile su prilično male u tekućim medijima.

Ključne riječi: fitohormoni; autovegetativno razmnožavanje; auksini; zakorjenjivanje
Jovana PETROVIĆ, Srećko ĆURČIĆ, Nenad STAVRETOVIĆ UDK 630* 907 + 234 (001)
INVAZIVNE BILJNE VRSTE I EKOLOŠKI ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA NJIHOVO ŠIRENJE NA PODRUČJU SPOMENIKA PRIRODE „OBRENOVAČKI ZABRAN“ (SREDIŠNJA SRBIJA)     pdf    TXT     HR     EN 45
 
STRUČNI ČLANCI
     
Gabrijel HORVAT, Jozo FRANJIĆ UDK 630*187
INVAZIVNE BILJKE KALNIČKIH ŠUMA     pdf    TXT     HR     EN 53
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
DUGOKLJUNA ČIGRA (Thalasseus sandvicensis Lath.)     PDF    TXT 65
Jozo Franjić
POPULARIZACIJA HRVATSKE FLORE     PDF    TXT 66
 
AKTUALNO
     
Alojzije Frković
ČEŠLJUGAR – PTICA 2016. GODINE     PDF    TXT 67
 
OBLJETNICE
     
Nenad Potočić
30 GODINA MEĐUNARODNOG PROGRAMA ZA PROCJENU I MOTRENJE UTJECAJA ZRAČNOG ONEČIŠĆENJA NA ŠUME (UNECE – ICP FORESTS)     PDF    TXT 69
Milan Glavaš
OBJAVLJENA MONOGRAFIJA HRVATSKOGA ŠUMARSKOG INSTITUTA (1945- 2015)     PDF    TXT 75
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Milan Glavaš
DABROVA PRIČA (Die Bibergeschichte *Beaver,s story)     PDF    TXT 77
Milan Glavaš
GORANOVE PRIČE     PDF    TXT 79
Alojzije Frković
VELIKI RJEČNIK HRVATSKOGA STANDARDNOG JEZIKA     PDF    TXT 81
Frane Grospić
L’ITALIA FORESTALE E MONTANA     PDF    TXT 83
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Damir Delač
ZAPISNIK 4. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT 86
Damir Delač
ZAPISNIK 119. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA     PDF    TXT 92
Renata Pernar
Stručna tema: ŠUMARSKE KARTE I PLANOVI – IZ POVIJESTI GOSPODARENJA ŠUMAMA HRVATSKE     PDF    TXT 100
 
IN MEMORIAM
     
Karmelo Poštenjak
Mr. sc. ANĐELKO ĆOSIĆ dipl. ing. šum. (1929–2014)     PDF    TXT 104

                UNDER CONSTRUCTION