broj: 1-2/2012        pdf (10,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
ODLAZAK ČOVJEKA ČIJE JE UREDNIČKO PERO OSTAVILO TRAJAN I NEIZBRISIV TRAG U NAŠEM ZNANSTVENO-STRUČNOM I STALEŠKOM GLASILU     pdf    TXT     HR     EN 1
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Škvorc,Ž., K.Sever, J.Franjić, D.Krstonošić, M.Poljak UDK 630* 114.2 + 561 - 562 (Quercus roburL.) (001)
Intenzitet fotosinteze i vegetativni rast hrasta lužnjaka (Quercus roburL.) u pokusnom nasadu     pdf    TXT     HR     EN 7
Diminić,D., N.Potočić, I.Seletković UDK 630* 232 + 443 (Pinus nigra Arnold) (001)
Uloga staništa u predispoziciji crnoga bora (Pinus nigra Arnold) na zarazu fitopatogenom gljivom Sphaeropsis sapinea(Fr.) Dyko et Sutton u Istri     pdf    TXT     HR     EN 19
Andrašev,S., M.Bobinac, S.Rončević, M.Vučković, B.Stajić, G.Janjatović, Z.Obućina UDK 630* 232.5 + 242 (001)
Učinci prorjede u nasadu topole klona I-214 rijetke sadnje     pdf    TXT     HR     EN 37
Sažetak: U nasadu topole klona I-214, osnovanom pri razmaku sadnje 6 × 6 m u sistemu kvadratne veze na zemljištu srednje povoljnom za uzgoj topola, analizirani su učinci prorjede koja je izvedena 11 godina nakon osnivanja nasada. Prorjeda je imala selektivan karakter, odnosno izdvojena je grupa tzv. perspektivnih stabala u broju koji odgovara prosječnom razmaku od 8,5 × 8,5 m i uklonjeni su njihovi izraziti konkurenti. Uzgojno neperspektivna stabla i stabla zaostala u rastu, što je uglavnom posljedica naknadnih popunjavanja, također su uklonjena.
Prorjedom su uklonjena 122 stabla po hektaru (46 %), 6,45 m2/ha (43 %), 66,08 m3/ha (42 %) i 2645 m2/ha (40 %) površine projekcije krošnje, što je jačina zahvata iznad tzv. kritične temeljnice. Sortimentna struktura prorjednog etata pri selektivnoj prorjedi povoljnija je od shematskih prorjeda u mlađim nasadima na povoljnijim staništima i daje 50 % tehničkog drva, 30 % celuloznog drva i 20 % otpatka.
Nakon 5 godina na prorijeđenoj je površini srednji promjer po temeljnici veći za 10,6 %, volumen srednjeg stabla veći je za 21,9 %, a površina projekcije krošnje srednjeg stabla veća je za 59,0 % u odnosu na neprorijeđenu površinu. Nasuprot tomu, srednja visina po Loraju na prorijeđenoj je površini za 4,2 % manja u odnosu na neprorijeđenu površinu. Veći tečajni prirast promjera, volumena i površine projekcije krošnje stabala na prorijeđenoj površini ukazuje na mogućnost produžetka ophodnje i povoljniju sortimentnu strukturu u odnosu na kontrolnu površinu.
Ključne riječi: klon topole I-214; rast; rijetka sadnja; selektivna prorjeda; učinci prorjede
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Matošević, Dinka UDK 630* 453 (Aproceros leucopoda)
Prvi nalaz brijestove ose listarice (Aproceros leucopoda), nove invazivne vrste u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 57
 
STRUČNI ČLANCI
     
Matović,B., M.Koprivica, Z.Maunaga UDK 630* 527 + 521
Primjena jedinstvenog modela oblika debla smreke u šumarskoj praksi     pdf    TXT     HR     EN 63
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Živorodna gušterica (Zootoca vivipara Von Jacquin)     PDF    TXT 70
Frković, Alojzije
Izbor je pao na čavku zlogodnjaču (Corvus monedula)     PDF    TXT 71
Cerovečki, Zdravko
Campanula carnica Schiede. – Lanolisni zvončić     PDF    TXT 73
Boić Petrač, Petra
Čuvari rijeka pomoći će zaštiti Muru, Dravu i Dunav od uništenja, kaže WWF     PDF    TXT 73
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Šalek Grginčić, Jadranka
Šume i potraga za profitom     PDF    TXT 75
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Jakovac, Hranislav
Znanstvena monografija: Šume hrvatskoga Sredozemlja     PDF    TXT 77
Jakovac, Hranislav
Ana Horvat: Stablopis – hrvatski pjesnici o stablu i šumi     PDF    TXT 80
Frković, Alojzije
Iz pjesničke i likovne ostavštine prof. Drage Andrašića     PDF    TXT 82
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 83
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Harapin, Miroslav
Šume – zelena pluća Zagorja / Šuma na dlanu – Kamenjak     PDF    TXT 86
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović, Josip
Stručna ekskurzija u Austriju od 23. 11.–25. 11. 2011.     PDF    TXT 89
 
OBLJETNICE
     
Grospić, Frane
Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva proslavilo je 130. obljetnicu organiziranog lovstva u Hrvatskoj     PDF    TXT 94
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Franjić, Jozo
Gabrijel Horvat     PDF    TXT 95
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Vlainić, Oliver
Prva godina rada Sekcije za kulturu, sport i rekreaciju     PDF    TXT 97
Vargović, Lucija
Četvrti foto izlet karlovačkog ogranka “Pokupski bazen 2011”     PDF    TXT 100
 
IN MEMORIAM
     
Seletković, Zvonko
Prof. dr. sc. dr. h. c. BRANIMIR PRPIĆ, dipl. ing. šum. (1927–2012)     pdf    TXT     HR 104
Skoko, Mladen
Josip Ivanković, dipl. ing. šum.(1938–2011)     PDF    TXT 110

                UNDER CONSTRUCTION