broj: 1-2/2012        pdf (10,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
ODLAZAK ČOVJEKA ČIJE JE UREDNIČKO PERO OSTAVILO TRAJAN I NEIZBRISIV TRAG U NAŠEM ZNANSTVENO-STRUČNOM I STALEŠKOM GLASILU     pdf    TXT     HR     EN 1
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Škvorc,Ž., K.Sever, J.Franjić, D.Krstonošić, M.Poljak UDK 630* 114.2 + 561 - 562 (Quercus roburL.) (001)
Intenzitet fotosinteze i vegetativni rast hrasta lužnjaka (Quercus roburL.) u pokusnom nasadu     pdf    TXT     HR     EN 7
Diminić,D., N.Potočić, I.Seletković UDK 630* 232 + 443 (Pinus nigra Arnold) (001)
Uloga staništa u predispoziciji crnoga bora (Pinus nigra Arnold) na zarazu fitopatogenom gljivom Sphaeropsis sapinea(Fr.) Dyko et Sutton u Istri     pdf    TXT     HR     EN 19
Sažetak: Provedenim istraživanjem 2001. godine utvrđeno je različito zdravstveno stanje crnoga bora (Pinus nigraArnold) u Istri, od potpuno zdravih stabala i kultura, do lokacija s izrazitim simptomima odumiranja izbojaka, grana i krošnji. Na svim istraživanim lokalitetima utvrđena je prisutnost gljive Sphaeropsis sapinea.Analizom zdravstvenog stanja borovih kultura utvrđena je značajna uloga staništa u predispoziciji crnoga bora na zarazu ovom gljivom u sušnim razdobljima. Utjecaj matične podloge i tipa tla kroz ishranu crnoga bora posebice dolazi do izražaja u sadržaju dušika i kalija, te njihova odnosa (N/K) kao važnog predisponirajućeg čimbenika. U takvim uvjetima uloga kalija u biljci je važna s obzirom na njegov utjecaj na opskrbljenost vodom, otpornost na sušu i patogene organizme. Najniže N/K vrijednosti utvrđene su u iglicama borova na tlima flišne matične podloge, na lokalitetima na kojima nisu zabilježeni simptomi odumiranja izbojaka i grana. Na tlima vapnenačko-dolomitne matične podloge uz ishranu (utjecanu tipom tla), posebice vidljivo s višim N/K vrijednostima, u kompleksnoj ulozi staništa dodatno važnu ulogu igraju dubina tla, stjenovitost, ekspozicija i inklinacija u predispoziciji crnoga bora na zarazu ovom gljivom.
Pokusom inokulacije sadnica crnoga bora potvrđena je patogenost gljive S.sapineai utvrđena jednaka sposobnost da izolati dobiveni iz bolesnih i zelenih organa crnoga bora (bez vidljivih simptoma bolesti) mogu prouzročiti odumiranje kore. Prihrana borovih sadnica amonijevim sulfatom utjecala je na povećanje visine biljaka i na dužinu nekroza kore, čime je potvrđena uloga dušika u predispoziciji borova na nastanak i širenje bolesti.
Ključne riječi: kultura; odumiranje; Pinus nigra; Sphaeropsis sapinea; stanište; suša; zdravstveno stanje
Andrašev,S., M.Bobinac, S.Rončević, M.Vučković, B.Stajić, G.Janjatović, Z.Obućina UDK 630* 232.5 + 242 (001)
Učinci prorjede u nasadu topole klona I-214 rijetke sadnje     pdf    TXT     HR     EN 37
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Matošević, Dinka UDK 630* 453 (Aproceros leucopoda)
Prvi nalaz brijestove ose listarice (Aproceros leucopoda), nove invazivne vrste u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 57
 
STRUČNI ČLANCI
     
Matović,B., M.Koprivica, Z.Maunaga UDK 630* 527 + 521
Primjena jedinstvenog modela oblika debla smreke u šumarskoj praksi     pdf    TXT     HR     EN 63
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Živorodna gušterica (Zootoca vivipara Von Jacquin)     PDF    TXT 70
Frković, Alojzije
Izbor je pao na čavku zlogodnjaču (Corvus monedula)     PDF    TXT 71
Cerovečki, Zdravko
Campanula carnica Schiede. – Lanolisni zvončić     PDF    TXT 73
Boić Petrač, Petra
Čuvari rijeka pomoći će zaštiti Muru, Dravu i Dunav od uništenja, kaže WWF     PDF    TXT 73
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Šalek Grginčić, Jadranka
Šume i potraga za profitom     PDF    TXT 75
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Jakovac, Hranislav
Znanstvena monografija: Šume hrvatskoga Sredozemlja     PDF    TXT 77
Jakovac, Hranislav
Ana Horvat: Stablopis – hrvatski pjesnici o stablu i šumi     PDF    TXT 80
Frković, Alojzije
Iz pjesničke i likovne ostavštine prof. Drage Andrašića     PDF    TXT 82
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 83
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Harapin, Miroslav
Šume – zelena pluća Zagorja / Šuma na dlanu – Kamenjak     PDF    TXT 86
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović, Josip
Stručna ekskurzija u Austriju od 23. 11.–25. 11. 2011.     PDF    TXT 89
 
OBLJETNICE
     
Grospić, Frane
Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva proslavilo je 130. obljetnicu organiziranog lovstva u Hrvatskoj     PDF    TXT 94
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Franjić, Jozo
Gabrijel Horvat     PDF    TXT 95
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Vlainić, Oliver
Prva godina rada Sekcije za kulturu, sport i rekreaciju     PDF    TXT 97
Vargović, Lucija
Četvrti foto izlet karlovačkog ogranka “Pokupski bazen 2011”     PDF    TXT 100
 
IN MEMORIAM
     
Seletković, Zvonko
Prof. dr. sc. dr. h. c. BRANIMIR PRPIĆ, dipl. ing. šum. (1927–2012)     pdf    TXT     HR 104
Skoko, Mladen
Josip Ivanković, dipl. ing. šum.(1938–2011)     PDF    TXT 110

                UNDER CONSTRUCTION