broj: 1-2/2012        pdf (10,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
ODLAZAK ČOVJEKA ČIJE JE UREDNIČKO PERO OSTAVILO TRAJAN I NEIZBRISIV TRAG U NAŠEM ZNANSTVENO-STRUČNOM I STALEŠKOM GLASILU     pdf    TXT     HR     EN 1
Po prvi puta, nakon 41. godine uređivanja i skrbi o “Šumarskom listu”, staleškom glasilu Hrvatskog šumarskog društva, cijenjeno i duboko poštovano ime profesora emeritusa, dr. sc. Branimira Prpića, silom prirodnih zakona zauvijek odlazi iz kruga našeg uredničkog odbora, seleći se na stranice Hrvatske znanstvene i stručne šumarske povijesti te u trajno sjećanje brojnih generacija šumarskih stručnjaka i znanstvenika, ne samo iz Hrvatske. U 135 godina trajanja i redovitog izlaženja našega lista, profesor Prpić najdugovječniji je njegov urednik, od osnutaka časopisa davne 1877. godine. Glavnim urednikom “Šumarskog lista” imenovan je 1970. godine i neprekidno obnaša ovu važnu ulogu sve do pretprošle, 2010. godine. Godinu dana nakon njegove posljednje aktivne godine uredništva našega lista, profesor Branimir Prpić preminuo je u Zagrebu, 1. siječnja 2012. godine.
Na stranicama našega glasila profesor Prpić javlja se u “Riječi glavnog urednika” od 1975. godine, kada je ovu rubriku i osmislio. U početku povremeno, a s prvim brojem “Šumarskog lista” 1994. godine redovito potpisuje uvodnu rubriku našega staleškog glasila.Teme su različite, od usko specijalističkih, do onih toga trenutka aktualnih za šumu i šumarsku struku, pa možemo reći da su u određenom smislu zrcalo povijesti šumarstva u razdoblju od posljednjih 40-ak godina. Da bi mogao meritorno pisati o tako raznolikim temama struke, sa zaključcima i porukama koje je struka prihvaćala kao misao vodilju, čovjek mora imati ogromno znanjei iskustvo, što je on svakako imao. Sakupljao je znanje i iskustvo dugi niz godina, od rada u šumarskoj praksi nakon diplome, asistenta na Šumarskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, docenta, izvanrednog profesora, redovitoga profesora do profesora emeritusa, obnašajući dužnosti predstojnika Zavoda za uzgajanje šuma, Zavoda za istraživanje u šumarstvu, prodekana i dekana. Ekologiju šuma kao samostalan predmet, naslijedivši tu materiju od akademikaAnića, predavao je od šk. god. 1968/69.godine, kada većina današnjih “eksperata”iz toga područja još nije niti krenula tražiti korijen riječi ekologija. Detaljnije o tome segmentu njegovoga nastavnog i znanstvenoga rada i djelovanja, zapisano je u tekstu kojega smo objavili povodom dodijeljene mu Nagrade za životno djelo – Državne nagrade za znanost u 2010. god. (Šum.list br. 9–10/2011).
U tome napisu posebno smo se osvrnuli na tekstove s temama iz ove rubrike. Njih možemo podijeliti u nekoliko cjelina, ovisno o području šumarstva koje tretiraju. Naravno, ponajprije su to ekološke teme, kao što su propadanje šuma i stabilnost ekosustava o kojemu ovise i slatkovodni ekosustavi,izvorišta pitke vode i dr., jer su svi brojnim čimbenicima povezani sa šumom. Posebna tema su mu općekorisne funkcije šume, koje je razvrstao u tri osnovne grupe – ekološke, socijalne i socijalno-ekološke te predložio način utvrđivanja njihove novčane vrijednosti. Kako se društvo odnosi prema tim funkcijama šume, svjedoci smo ovih dana kada se finacijska sredstva namijenjena za očuvanje tih vrijednosti ponovo smanjuju, i to za 50 %, a svrstavaju se u parafiskalne namete. Laici to smatraju bespotrebnim nametom, a kvazi poduzetnici trljaju ruke, jer oni kao nisu dužni to plaćati, a za jedne i druge nije sporno da moraju imati čisti zrak, dovoljno pitke vode, mjesto za rekreaciju, hladovinu u vrućim danima, ljepši krajolik (možda bi im ljepši bio ljuti kamenjar), zaštitu od erozije i da ne navodimo na njegov prijedlog ostale od 15 taksativno u Zakonu o šumama navedenih općekorisnih funkcija šume.
Svojim radom na uređivanju Šumarskoga lista postavio je visoke standarde, postigavši i njegovu citiranostu svim relevatnim biotehničkim svijetskim časopisima.
Profesor Prpić je svim generacijama hrvatskih šumara bio uzor, učitelj i prijatelj, stručna te moralna podrška kolegama koji su mu se obraćali,spreman uvijek nesebično pomagati. Vjerujemo da će šumarska struka znati cijeniti njegov doprinos razvojui da neće zaboraviti nego širiti barem osnovne postulate struke, koje je on na temelju znanstvenih i stručnih saznanja zagovarao.

Uredništvo
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Škvorc,Ž., K.Sever, J.Franjić, D.Krstonošić, M.Poljak UDK 630* 114.2 + 561 - 562 (Quercus roburL.) (001)
Intenzitet fotosinteze i vegetativni rast hrasta lužnjaka (Quercus roburL.) u pokusnom nasadu     pdf    TXT     HR     EN 7
Diminić,D., N.Potočić, I.Seletković UDK 630* 232 + 443 (Pinus nigra Arnold) (001)
Uloga staništa u predispoziciji crnoga bora (Pinus nigra Arnold) na zarazu fitopatogenom gljivom Sphaeropsis sapinea(Fr.) Dyko et Sutton u Istri     pdf    TXT     HR     EN 19
Andrašev,S., M.Bobinac, S.Rončević, M.Vučković, B.Stajić, G.Janjatović, Z.Obućina UDK 630* 232.5 + 242 (001)
Učinci prorjede u nasadu topole klona I-214 rijetke sadnje     pdf    TXT     HR     EN 37
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Matošević, Dinka UDK 630* 453 (Aproceros leucopoda)
Prvi nalaz brijestove ose listarice (Aproceros leucopoda), nove invazivne vrste u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 57
 
STRUČNI ČLANCI
     
Matović,B., M.Koprivica, Z.Maunaga UDK 630* 527 + 521
Primjena jedinstvenog modela oblika debla smreke u šumarskoj praksi     pdf    TXT     HR     EN 63
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Živorodna gušterica (Zootoca vivipara Von Jacquin)     PDF    TXT 70
Frković, Alojzije
Izbor je pao na čavku zlogodnjaču (Corvus monedula)     PDF    TXT 71
Cerovečki, Zdravko
Campanula carnica Schiede. – Lanolisni zvončić     PDF    TXT 73
Boić Petrač, Petra
Čuvari rijeka pomoći će zaštiti Muru, Dravu i Dunav od uništenja, kaže WWF     PDF    TXT 73
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Šalek Grginčić, Jadranka
Šume i potraga za profitom     PDF    TXT 75
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Jakovac, Hranislav
Znanstvena monografija: Šume hrvatskoga Sredozemlja     PDF    TXT 77
Jakovac, Hranislav
Ana Horvat: Stablopis – hrvatski pjesnici o stablu i šumi     PDF    TXT 80
Frković, Alojzije
Iz pjesničke i likovne ostavštine prof. Drage Andrašića     PDF    TXT 82
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 83
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Harapin, Miroslav
Šume – zelena pluća Zagorja / Šuma na dlanu – Kamenjak     PDF    TXT 86
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović, Josip
Stručna ekskurzija u Austriju od 23. 11.–25. 11. 2011.     PDF    TXT 89
 
OBLJETNICE
     
Grospić, Frane
Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva proslavilo je 130. obljetnicu organiziranog lovstva u Hrvatskoj     PDF    TXT 94
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Franjić, Jozo
Gabrijel Horvat     PDF    TXT 95
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Vlainić, Oliver
Prva godina rada Sekcije za kulturu, sport i rekreaciju     PDF    TXT 97
Vargović, Lucija
Četvrti foto izlet karlovačkog ogranka “Pokupski bazen 2011”     PDF    TXT 100
 
IN MEMORIAM
     
Seletković, Zvonko
Prof. dr. sc. dr. h. c. BRANIMIR PRPIĆ, dipl. ing. šum. (1927–2012)     pdf    TXT     HR 104
Skoko, Mladen
Josip Ivanković, dipl. ing. šum.(1938–2011)     PDF    TXT 110

                UNDER CONSTRUCTION