broj: 1-2/2007        pdf (22,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
ŠUMA I GLOBALNO ZATOPLJENJE KLIME     PDF    TXT     HR 1
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Božić, M., J. Čavlović, M. Vedriš, M. Jazbec UDK 630* 523 (001)
Modeliranje debljine kore stabala obične jele (Abies alba Mill.)     pdf    TXT     HR     EN 3
Ballian, D., F. Bogunić, M. Konnert, H. Kraigher, M. Pučko, G. Božič UDK 630* 165 (001)
Genetička diferenciranost subpopulacija obične smreke (Picea abies (L.) Karst.) na planini Igman     pdf    TXT     HR     EN 13
Majnarić. D. UDK 630* 156 (001)
Odstrjel i otpad smeđeg medvjeda u Gorskom kotaru     pdf    TXT     HR     EN 25
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Bezak, K., D. Kuric, M. Vrebčević UDK 630* 612
Disipativna (razbacana) struktura sjemenjača hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u gospodarskoj jedinici “Slavir”     pdf    TXT     HR     EN 35
Sažetak: Šume su kaotični nelinearni dinamički sustavi, što znači kako im se stanje mijenja sukladno pravilima koje diktiraju zakoni prirode.
Autori istražuju disipativno stanje, brzinu rasta i produkciju sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u gospodarskoj jedinici Slavir. Tijekom istraživanja primjenjuju Teoriju nelinearnih dinamičkih sustava i Teoriju disipativnih struktura. Kompleksnim jednadžbama rasta i razvoja debljinske i visinske strukture analiziraju stanje i brzinu rasta sjemenjača hrasta lužnjaka. Teorijom o disipativnim strukturama klasificirane su sastojine na: ravnotežne, periodične, neperiodične i kaotične. Disipativne šume, u ravnoteži, blizu ravnoteže i daleko od ravnoteže.
Pojam disipativna struktura uveo je belgijski kemičar i fizičar Ilyje Prigogine, kako bi objasnio koherentno ponašanje u sustavima daleko od stanja ravnoteže. Njime se objašnjava uska povezanost između strukture i reda na jednoj i disipacija na drugoj strani. Teorija disipativnih struktura govori o kretanju od reda prema neredu i sve većoj entropiji. Prema drugom zakonu termodinamike, dok entropija raste, energija se gubi ireverzibilno. Rasipanje energije koje je ireverzibilno na molekularnoj razini prati suprotan proces uređenog kaosa na subatomskoj razini. Prema Prigoginu, disipativne strukture su otoci reda u moru nereda, održavajući i povećavajući svoj red na način da povećavaju nered svojeg okruženja.
Izrađena je karta disipativne strukture sjemenjača hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) za gospodarsku jedinicu Slavir. Za I. bonitet konstruirani su standardni nizovi visina, a za svako stanje sastojina iteracijama dobiveni su parametri regresijskih nizova tečajnog godišnjeg debljinskog prirasta. Za disipativnu strukturu sastojina konstruirane su volumne prirasno-prihodne tablice i tablice novčane vrijednosti drvnih sortimenata na I. bonitetu.
Signifikantne su razlike u produkciji i novčanoj vrijednosti drvnih sortimenata za disipativnu strukturu hrasta lužnjaka (Quercus robur L.).
Mlade sastojine u fazi prvih kulminacija prirasta, do 20 godina starosti, površine 1204 ha u disipativnoj strukturi su početno stanje. Karakteristična značajka kaotičnih sustava je njihova osjetljiva ovisnost o početnim uvjetima.
I najmanji biotički i abiotički poremećaj može prouzročiti nelinearni povratni učinak.
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Trinajstić, I. UDK 630* 164
O problemu međusobnog razlikovanja hrastova Quercus pubescens Willd. i Quercus virgiliana (Ten.) Ten.     pdf    TXT     HR     EN 57
Sabadi, R. UDK 630* 721 + 722
Promocija šumskih i drvnih proizvoda sajmovanjem     pdf    TXT     HR     EN 61
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Gugutka (Streptopelia decaocto Frivaldszky)     PDF    TXT 75
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Sabadi, R.
Vox clamantis in deserto     PDF    TXT 76
 
AKTUALNO
     
Frković, A.
Vjetruša – ptica 2007. godine     PDF    TXT 76
HŠD – Ogranak Bjelovar
4. Bjelovarski sajam fotografije “Šuma okom šumara” s međunarodnim sudjelovanjem     PDF    TXT 78
 
OBLJETNICE
     
Skoko, M.
150 Obljetnica rođenja Frana Žavera Kesterčaneka (1856 – 2006)     PDF    TXT 79
Grospić, F.
Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva proslavilo je 125. obljetnicu organiziranog lovstva u Hrvatskoj     PDF    TXT 82
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Glavaš, M., M. Dautbašić, T. Treštić
Nastavna i znanstvena suradnja zagrebačkog i sarajevskog Šumarskog fakulteta     PDF    TXT 83
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Anić, I., M. Oršanić
Sjednica upravnoga vijeća asocijacije Pro Silva Europa     PDF    TXT 85
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, A.
Lovstvo otoka Raba     PDF    TXT 87
 
STRANE VRSTE DRVEĆA
     
Kranjčev, R.
Eukaliptusi     PDF    TXT 89
 
IZ SVIJETA GLJIVA
     
Kranjčev, R.
Gljive sluznjače     PDF    TXT 91
 
ŠUMSKI ŠTETNICI
     
Kranjčev, R.
Bakrena hrastova kvočka     PDF    TXT 93
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Grospić, F.
Ekskurzija HŠD – ogranak Zagreb na područje Karlovca     PDF    TXT 94
Jakovac, H., D. Delač
39. EFNS, Italija, Aosta – Brusson, (od 29. 1. do 3. 2. 2007)     PDF    TXT 97
 
IN MEMORIAM
     
Kiš, D.
U spomen na magistra šumarstva Davorina Prgina (1922 – 2006)     PDF    TXT 101
Rajković, V. i M. Harapin
Dragutin Böhm (1922–2006)     PDF    TXT 103

                UNDER CONSTRUCTION