broj: 1-2/2004        pdf (22,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
Zašto se u našemu jadranskom području prema zaključku Vlade Republike Hrvatske uzima od 1000 do 2000 ha sredozemnih šuma s naglašenom ekološkom i turističkom ulogom za podizanje vinograda i maslinika     PDF    TXT     HR 1
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Trinajstić, I. UDK 630* 188 (001)
Fitocenološko-sintaksonomska analiza asocijacije Hacquetio-Fagetum Košir (1962) 1979 (Aremonio-Fagion) u vegetaciji Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 3
Orlić, S., Perić, S. UDK 630* 232.3 (001)
Prilog poznavanju utjecaja različitih načina uzgoja sadnica običnog bora (Pinus silvestrys L.) na njihov rast u terenskom pokusu     pdf    TXT     HR     EN 13
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
BARSKA KORNJAČA (Emys orbicularis L.)     PDF    TXT 20
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Križanec, R. UDK 630* 611
Analiza ustroja i primjene “normala“ za gospodarenje šumama prebornog uzgojnog oblika     pdf    TXT     HR     EN 21
Getz, D. UDK 630* 902
Srednji vijek u Baranji; osvrt na krajolik, šumarstvo i ribarstvo     pdf    TXT     HR     EN 41
 
STRUČNI ČLANCI
     
Jurjević, P., Tolić, I. UDK 630* 432
Šumske prosjeke nisu zapreke za požare     pdf    TXT     HR     EN 55
Stojković, M. UDK 630* 432
Prilog tehnologiji gašenja šumskih požara     pdf    TXT     HR     EN 63
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Našem je staništu nužna sanacija!     PDF    TXT     HR 67
Martinović, J.
Uvodne pripomene na elaborat “Crosoter I. faza“     PDF    TXT 69
 
AKTUALNO
     
Frković, A.
Palčić (Troglodytes troglodytes) – ptica 2004. godine     PDF    TXT 71
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Gračan, J.
19. Međunarodni sastanak radne grupe za procjenu i praćenje učinaka onečišćenja zraka na šume (24. – 28. svibnja 2003.)     PDF    TXT 73
Dundović, J., Jakovac, H.
Cluster “Šuma – drvo”     PDF    TXT 78
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Harapin, M.
Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj     PDF    TXT     HR 80
Frković, A.
Jedan koristan ornitološki priručnik     PDF    TXT     HR 81
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana, Monti e boschi     PDF    TXT 83
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana, Monti e boschi     PDF    TXT 84
 
OBLJETNICE
     
Vlainić, O.
50 godina Hrvatskoga šumarskog društva Ogranka Karlovac 1953 – 2003.     PDF    TXT 88
 
ZAŠTITA OKOLIŠA
     
Nodilo, M.
Zbrinjavanje otpada na otoku Mljetu     PDF    TXT     HR 91
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H., Dundović, J.
36. EFNS (Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje)     PDF    TXT 93
Jakovac, H.
Zapisnik 5. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 95
 
IN MEMORIAM
     
Babić, V.
Dragutin Smojver (1922 – 2003)     PDF    TXT     HR 99
Gregurec, J.
Rudolf Tomek (1924 – 2003)     PDF    TXT     HR 99
Milinović, I.
Zvonimir Ettinger (1926 – 2004)     PDF    TXT     HR 100
U srijedu 7. 1. 2004. god. preminuo je, a 13. 1. uz nazočnost obitelji, prijatelja, štovatelja i kolega iz Instituta za drvo i Hrvatskoga šumarskog društva, ispraćen je na vječni počinak dr. Zvonimir Ettinger.Rođen je 8. 3. 1926. god. u Derventi, osnovnu školu pohađao je u Požegi, a gimnaziju u Zagrebu. Šumarstvo studira na Poljoprivredno-šumarskon fakultetu a Zagrebu. Diplomirao je 1952. god., a zaposlio se u DIP-u “Slavonija”, Slavonski Brod iste godine. God. 1954. odlazi u SAD, Institut u Medisonu i Institut za iverice Richmondu i specijalizira proizvodnju furnira i ploča. Nakon povratka iz SAD-a organizira eksperimentalnu proizvodnju ploča iverica a DIP-u “Slavonija”.Od 1956. do 1960. god. radi u DIP-u “Brezovica” u Sisku, na poslovima razvoja unapređenja proizvodnje. Prateći daljnji znanstveni i stručni rad dr. Ettingera, stječe se dojam da su tu stvoreni temelji usmjerenja primijenjenom istraživanju na području organizacije rada u drvnoj industriji.God. 1960. dolazi u Institut za drvno-industrijska istraživanja i posvećuje se znanstvenom, stručnom i nastavnom djelovanju na području organizacije proizvodnje u državnoj industriji.Doktorirao je 1965., a 1975. obranio habilitacijski rad te postao docent na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Na temelju publiciranih znanstvenih radova 1984. dobiva naslov znanstvenog savjetnika.Tijekom radne aktivnosti dr. sc. Zvonimir Ettinger bavio se i nastavnom djelatnošću. Predavao je na Višoj tehničkoj školi za finalnu obradu drva u Novoj Gradiški i na Visokoj tehničkoj školi za organizaciju rada u Kranju. Predaje na postdiplomskom studiju marketinga – Ekonomski fakultet Zagreb i na postdiplomskon studiju za organizaciju proizvodnje – Biotehnička fakulteta, TOZD za Lesarstvo – Ljubljana.
Bio je dugogodišnji član Uređivačkog odbora znanstveno-stručnog časopisa Drvna industrija.Publicirao je više znanstvenih i stručnih radova iz područja organizacije rada u drvnoj industriji.Najveći dio radnog vijeka radio je u Institutu za drvo kao znanstveni suradnik i rukovoditelj odjela za organizaciju rada.Tu je posebno izražena njegova svestranost, vrsnog istraživača, znanstvenog radnika, stručnjaka i operativca na području organizacije proizvodnje u drvnoj industriji. No to nije bilo dovoljno za uspješan rad u Institutu za drvo.Za uspješan rad u Institutu za drvo, uz odlike stručnosti i marljivosti, bile su potrebne i odlike vrsnog menadžera na području znanstvenih istraživanja i na tržištu studija razvoja poduzeća i projektne dokumentacije. Dr Ettinger, zahvaljujući svojoj svestranosti, razrađenim metodama prezentacije rezultata ponuđenih programa investitoru, s velikom lakoćom snalazio se na tržištu. Rezultati takovoga rada i uspješno realizirani projekti, afirmirali su dr. Ettingera kao izuzetnog znastvenika i stručnjaka na području drvne industrije Republike Hrvatske i susjednih država.Suvremena znanja i metode rada prenosio je na mlađe kolege i suradnike, koji su zahvaljujući dijelom i njegovim metodama vrlo uspješno radili na istom stručnom području.Ostat će nam u sjećanju kao vrstan znanstvenik, stručnjak i kolega s kojim smo proveli niz godina uspješne suradnje.

                UNDER CONSTRUCTION