broj: 1-2/2004        pdf (22,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
Zašto se u našemu jadranskom području prema zaključku Vlade Republike Hrvatske uzima od 1000 do 2000 ha sredozemnih šuma s naglašenom ekološkom i turističkom ulogom za podizanje vinograda i maslinika     PDF    TXT     HR 1
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Trinajstić, I. UDK 630* 188 (001)
Fitocenološko-sintaksonomska analiza asocijacije Hacquetio-Fagetum Košir (1962) 1979 (Aremonio-Fagion) u vegetaciji Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 3
Orlić, S., Perić, S. UDK 630* 232.3 (001)
Prilog poznavanju utjecaja različitih načina uzgoja sadnica običnog bora (Pinus silvestrys L.) na njihov rast u terenskom pokusu     pdf    TXT     HR     EN 13
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
BARSKA KORNJAČA (Emys orbicularis L.)     PDF    TXT 20
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Križanec, R. UDK 630* 611
Analiza ustroja i primjene “normala“ za gospodarenje šumama prebornog uzgojnog oblika     pdf    TXT     HR     EN 21
Getz, D. UDK 630* 902
Srednji vijek u Baranji; osvrt na krajolik, šumarstvo i ribarstvo     pdf    TXT     HR     EN 41
 
STRUČNI ČLANCI
     
Jurjević, P., Tolić, I. UDK 630* 432
Šumske prosjeke nisu zapreke za požare     pdf    TXT     HR     EN 55
Stojković, M. UDK 630* 432
Prilog tehnologiji gašenja šumskih požara     pdf    TXT     HR     EN 63
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Našem je staništu nužna sanacija!     PDF    TXT     HR 67
Martinović, J.
Uvodne pripomene na elaborat “Crosoter I. faza“     PDF    TXT 69
 
AKTUALNO
     
Frković, A.
Palčić (Troglodytes troglodytes) – ptica 2004. godine     PDF    TXT 71
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Gračan, J.
19. Međunarodni sastanak radne grupe za procjenu i praćenje učinaka onečišćenja zraka na šume (24. – 28. svibnja 2003.)     PDF    TXT 73
Dundović, J., Jakovac, H.
Cluster “Šuma – drvo”     PDF    TXT 78
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Harapin, M.
Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj     PDF    TXT     HR 80
Frković, A.
Jedan koristan ornitološki priručnik     PDF    TXT     HR 81
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana, Monti e boschi     PDF    TXT 83
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana, Monti e boschi     PDF    TXT 84
 
OBLJETNICE
     
Vlainić, O.
50 godina Hrvatskoga šumarskog društva Ogranka Karlovac 1953 – 2003.     PDF    TXT 88
 
ZAŠTITA OKOLIŠA
     
Nodilo, M.
Zbrinjavanje otpada na otoku Mljetu     PDF    TXT     HR 91
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H., Dundović, J.
36. EFNS (Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje)     PDF    TXT 93
Jakovac, H.
Zapisnik 5. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 95
 
IN MEMORIAM
     
Babić, V.
Dragutin Smojver (1922 – 2003)     PDF    TXT     HR 99
Dana 30. 9. 2003. godine, u bolnici Rebro umro je u 81. godini života Dragutin Smojver. Prevezen je u Novu Gradišku i 3. 10. sahranjen na tamošnjem groblju. Pogrebu su bili nazočni članovi njegove najuže rodbine: kćerka Alica i sinovi Jakša i Željko sa svojim obiteljima, kao i kolege službenici tamošnje Uprave Šuma, koji nisu zaboravili da je pokojnik u jednom vremenu svog službovanja bio i direktor tadašnjeg Šumskog gospodarstva.Kolega Dragutin Smojver rođen je 20. 5. 1922. g. u selu Radovanci kraj Požege, od oca Andrije i majke rođ. Kovač. Otac mu je bio zidar, a majka kućanica.Osnovnu školu završio je 1934. godine u Velikoj, a realnu gimnaziju 1942. u Požegi. Rat je proveo u Hrvatskom domobranstvu od 27. 9. 1942. do 8. 5. 1945. g. Poslije rata upisao se na Poljoprivredno-šumarski fakultet, te je na Šumarskom odsjeku tog fakulteta diplomirao 1950. godine.Tijekom svoga aktivnog radnog vijeka radio je na projektiranju i gradnji šumskih cesta u Gorskom kotaru i na Velebitu, u sastavu Šumsko-građevnog poduzeća Delnice. Prjelaskom u Šumsko gospodarstvo Psunj Nova Gradiška, gradio je šumsku cestu Strmac – Brezovo polje. Bio je upravitelj šumarije Nova Kapela i direktor Više tehničke škole za finu obradu drva u Novoj Gradiški. Nakon likvidacije škole prelazi ponovno u sastav Šumskog gospodarstva, gdje jedno vrijeme obavlja i dužnost direktora. Nakon toga postaje rukovoditelj Sektora eksploatacije i mehanizacije, da bi konačno postao rukovoditelj Razvojne službe, i na toj dužnosti ostaje do 20. 8. 1987. kada je i umirovljen.Po naravi je bio vrlo savjestan i pedantan u radu, pa je na svakoj dužnosti koju je obavljao ugradio samoga sebe.
Bio je član Hrvatskoga šumarskog društva, kao i član podružnice Matice Hrvatske. Poznato je kako su članovi Matice imali neugodnosti, pa i njega to nije mimoišlo.
Hvala kolegi Smojveru na njegovom samozatajnom radu uloženom na svim poslovima koje je obavljao u korist šumarske struke.
Počivao u miru Božjem!
Gregurec, J.
Rudolf Tomek (1924 – 2003)     PDF    TXT     HR 99
Milinović, I.
Zvonimir Ettinger (1926 – 2004)     PDF    TXT     HR 100

                UNDER CONSTRUCTION