broj: 1-2/2004        pdf (22,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
Zašto se u našemu jadranskom području prema zaključku Vlade Republike Hrvatske uzima od 1000 do 2000 ha sredozemnih šuma s naglašenom ekološkom i turističkom ulogom za podizanje vinograda i maslinika     PDF    TXT     HR 1
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Trinajstić, I. UDK 630* 188 (001)
Fitocenološko-sintaksonomska analiza asocijacije Hacquetio-Fagetum Košir (1962) 1979 (Aremonio-Fagion) u vegetaciji Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 3
Orlić, S., Perić, S. UDK 630* 232.3 (001)
Prilog poznavanju utjecaja različitih načina uzgoja sadnica običnog bora (Pinus silvestrys L.) na njihov rast u terenskom pokusu     pdf    TXT     HR     EN 13
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
BARSKA KORNJAČA (Emys orbicularis L.)     PDF    TXT 20
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Križanec, R. UDK 630* 611
Analiza ustroja i primjene “normala“ za gospodarenje šumama prebornog uzgojnog oblika     pdf    TXT     HR     EN 21
Getz, D. UDK 630* 902
Srednji vijek u Baranji; osvrt na krajolik, šumarstvo i ribarstvo     pdf    TXT     HR     EN 41
 
STRUČNI ČLANCI
     
Jurjević, P., Tolić, I. UDK 630* 432
Šumske prosjeke nisu zapreke za požare     pdf    TXT     HR     EN 55
Stojković, M. UDK 630* 432
Prilog tehnologiji gašenja šumskih požara     pdf    TXT     HR     EN 63
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Našem je staništu nužna sanacija!     PDF    TXT     HR 67
Martinović, J.
Uvodne pripomene na elaborat “Crosoter I. faza“     PDF    TXT 69
 
AKTUALNO
     
Frković, A.
Palčić (Troglodytes troglodytes) – ptica 2004. godine     PDF    TXT 71
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Gračan, J.
19. Međunarodni sastanak radne grupe za procjenu i praćenje učinaka onečišćenja zraka na šume (24. – 28. svibnja 2003.)     PDF    TXT 73
Dundović, J., Jakovac, H.
Cluster “Šuma – drvo”     PDF    TXT 78
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Harapin, M.
Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj     PDF    TXT     HR 80
Frković, A.
Jedan koristan ornitološki priručnik     PDF    TXT     HR 81
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana, Monti e boschi     PDF    TXT 83
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana, Monti e boschi     PDF    TXT 84
 
OBLJETNICE
     
Vlainić, O.
50 godina Hrvatskoga šumarskog društva Ogranka Karlovac 1953 – 2003.     PDF    TXT 88
 
ZAŠTITA OKOLIŠA
     
Nodilo, M.
Zbrinjavanje otpada na otoku Mljetu     PDF    TXT     HR 91
Organizirano sakupljanje otpada na otoku Mljetu počelo je na poticaj Općine Mljet u srpnju 2001. g. i to na području izvan Nacionalnog parka. Otpad se odlagao na privremeno odlagalište Žukovac, s kojega ga je Komunalno poduzeće “Čistoća” iz Dubrovnika odvozilo svojim vozilom na dubrovačko odlagalište Grabovica. Dolazili su jedamput mjesečno kada im je to vlastiti posao dozvoljavao, jer odvoz obavljaju i s Elafita. Znamo da se na otok Mljet vozilom može doći jedino trajektom, i da takvo vozilo predstavlja opasnost od požara na brodu, zbog toga što mu je ulazni dio otvoren, i predstavlja dodatni problem. U Nacionalnom parku “Mljet” koji zauzima približno oko trećinu površine otoka, organizirani odvoz iz naselja počeo je 1982. g. na odlagalište Dubravica. To je odlagalište napušteno 1. 7. 2003. g., tj. prestalo je odlaganje na njega, jer je odvoz i zbrinjavanje otpada preuzelo Komunalno Mljet d.o.o. U tijeku zimske sezone 2002/03. g. očekuje se planiranje sanacije i uređenje Dubravice.U 2002. godini želeći trajno riješiti problem odlaganja otpada na cijelom otoku Mljetu, odlučeno je nabaviti opremu za odvoz s otoka. Kako velikih novčanih sredstava nije bilo, tražila se mogućnost rješenja koje bi bilo prihvatljivo s financijskog stajališta. Nabava klasičnog vozila za sakupljanje otpada po cijeni od 2.000.000,00 kn predstavljala bi za proračun otočke općine nemoguću stavku, jer tad bi još trebalo sagraditi i odlagalište. Prema Prostornom planu općine Mljet i PP Županije dubrovačko-neretvanske otpad nije dozvoljeno odlagati na otoku, već ga se mora odvoziti u Dubrovnik.U svibnju 2002. g. nabavljen je rabljeni kamion Mercedes, kao višenamjensko vozilo koji na sebi vozi press-kontejner, ali ima i mogućnost prijevoza spremnika za vodu, a isto tako i sanduke za prijevoz drugih tereta. Kontejner ima prešu koja sav otpad sabija 5 puta. Kontejneri su marke Averrmann-Horvath, kapaciteta 15 m3 sabijenog otpada. Oprema je nabavljena kod tvrtke STP iz Zagreba, a gosp. Ž. Brnčić, direktor predložio nam je ovakvo rješenje odvoza. Upoznali smo se 2001. kada je ista tvrtka dala donaciju Nacionalnom parku “Mljet” od 28 kanti marke Schäffer. Godine 2002. tvrtka STP donirala je 20-tak kanti kapaciteta 120 l, uz kupljenu opremu Komunalnom Mljet d.o.o.Sve uređaje koje sada koristimo nabavili smo za nekoliko puta nižu cijenu (kamion, cisterna i 2 press-kontejnera) od one koju bi trebalo platiti za klasičan kamion za sakupljanje otpada. Sav sprešan otpad u potpuno zatvorenim kontejnerima, odvozi se na dubrovačko odlagalište Grabovica, te je prijevoz trajektom jedna od važnih stavki cjelokupnih troškova zbrinjavanja, uz troškove odlagališta Grabovica. Otpad se po naseljima sakuplja u kamion Nissan od 5,5 t i Iveco od 2,5 t, koji su u 5. mjesecu 2003. g. dovezeni na otok kao donacija Republike Italije. Također smo dobili kamion Nissan od 5 t za sakupljanje krupnog otpada i kontejnere za sakupljanje od 120, 240 i 360 l.Press-kontejneri smješteni su u trajektnoj luci Sobra, no njihov smještaj planira se na lokaciji bivšeg privremenog odlagališta Žukovac, koje je očišćeno i uređeno tako da je sav preostali otpad nakon spaljivanja odvezen. Press-kontejneri imaju prešu koja radi na pogon električne energije, a može se prilagoditi i za rad na agregat pa kontejneri nisu ograničeni prostorom ni mjestom na kojemu se pune te su vrlo praktični. U tijeku turističke sezone 2003. g. preuzeli smo cjelokupno sakupljanje otpada na otoku Mljetu, zbrinjavanje u kontejnere i odvoz na dubrovačko odlagalište Grabovicu.Iskustva od ljeta 2002. god. govore nam da se kontejner morao odvoziti 2 do 3 puta tjedno, dok bi ga u ljeto 2004. trebalo odvoziti 20 puta mjesečno tijekom 7, 8 i 9. mjeseca u Dubrovnik. Zimi je količina smeća daleko manja, pa je samo jedamput u 2 tjedna kontejner odlazio prema Dubrovniku, dok će ove zime vjerojatno morati jedanput tjedno u Dubrovnik. U ljetnoj sezoni (1. 6. – 30. 9.) smeće se sakuplja svakodnevno, a u zimskoj tri puta tjedno. Uz ovo redovito sakupljanje otpada iz kućanstava, jedamput tjedno – petkom sakuplja se i krupni otpad te odvozi na za to predviđeno mjesto na Mljetu, a kojega će se transportirati u Dubrovnik.Rješenje odvoza otpada s otoka Mljeta poskupilo je nešto troškove sakupljanja i zbrinjavanja, ali zato nema na otoku odlagališta koje bi i u najboljim uvjetima predstavljalo potencijalnu opasnost od požara. Osim toga izgradnja, čuvanje i održavanje odlagališta također bi zahtijevalo ulaganje financijskih sredstava. Posjetitelji otoka Mljeta, ali i stanovnici, zadovoljni su razinom pružene usluge i odvozom otpada s otoka. Naravno, to je i jedan od uvjeta očuvanja izuzetne prirodne i kulturne baštine Mljeta.
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H., Dundović, J.
36. EFNS (Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje)     PDF    TXT 93
Jakovac, H.
Zapisnik 5. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 95
 
IN MEMORIAM
     
Babić, V.
Dragutin Smojver (1922 – 2003)     PDF    TXT     HR 99
Gregurec, J.
Rudolf Tomek (1924 – 2003)     PDF    TXT     HR 99
Milinović, I.
Zvonimir Ettinger (1926 – 2004)     PDF    TXT     HR 100

                UNDER CONSTRUCTION