broj: 1-2/2004        pdf (22,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
Zašto se u našemu jadranskom području prema zaključku Vlade Republike Hrvatske uzima od 1000 do 2000 ha sredozemnih šuma s naglašenom ekološkom i turističkom ulogom za podizanje vinograda i maslinika     PDF    TXT     HR 1
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Trinajstić, I. UDK 630* 188 (001)
Fitocenološko-sintaksonomska analiza asocijacije Hacquetio-Fagetum Košir (1962) 1979 (Aremonio-Fagion) u vegetaciji Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 3
Orlić, S., Perić, S. UDK 630* 232.3 (001)
Prilog poznavanju utjecaja različitih načina uzgoja sadnica običnog bora (Pinus silvestrys L.) na njihov rast u terenskom pokusu     pdf    TXT     HR     EN 13
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
BARSKA KORNJAČA (Emys orbicularis L.)     PDF    TXT 20
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Križanec, R. UDK 630* 611
Analiza ustroja i primjene “normala“ za gospodarenje šumama prebornog uzgojnog oblika     pdf    TXT     HR     EN 21
Getz, D. UDK 630* 902
Srednji vijek u Baranji; osvrt na krajolik, šumarstvo i ribarstvo     pdf    TXT     HR     EN 41
 
STRUČNI ČLANCI
     
Jurjević, P., Tolić, I. UDK 630* 432
Šumske prosjeke nisu zapreke za požare     pdf    TXT     HR     EN 55
Stojković, M. UDK 630* 432
Prilog tehnologiji gašenja šumskih požara     pdf    TXT     HR     EN 63
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Našem je staništu nužna sanacija!     PDF    TXT     HR 67
Martinović, J.
Uvodne pripomene na elaborat “Crosoter I. faza“     PDF    TXT 69
 
AKTUALNO
     
Frković, A.
Palčić (Troglodytes troglodytes) – ptica 2004. godine     PDF    TXT 71
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Gračan, J.
19. Međunarodni sastanak radne grupe za procjenu i praćenje učinaka onečišćenja zraka na šume (24. – 28. svibnja 2003.)     PDF    TXT 73
Dundović, J., Jakovac, H.
Cluster “Šuma – drvo”     PDF    TXT 78
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Harapin, M.
Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj     PDF    TXT     HR 80
Frković, A.
Jedan koristan ornitološki priručnik     PDF    TXT     HR 81
“Ptice Hrvatske”, naslov je novog ornitološkog priručnika mladog amatera-ornitologa Davora Krnjete, profesora povijesti iz Zagreba. Knjigu je, uz sponzorstvo Zagrebačke banke, izdala Izdavačka kuća “Meridijan”, također iz Zagreba, kao drugu knjigu u okviru Biblioteke posebnih izdanja. Kako u predgovoru knjige ističe autor, ovo je djelo namijenjeno “popularizaciji ornitologije među stanovništvom koje nedovoljno poznaje i cijeni bogatstvo ptičjeg svijeta koji nastanjuje/posjećuje Hrvatsku”, a ima “za cilj upoznati širu javnost s najčešćim ptičjim vrstama u Hrvatskoj, jer da bismo nešto mogli sačuvati, to moramo dobro upoznati”. Urednik izdanja je prof. dr. sc. Dragutin Feletar, a stručni recenzent ornitolog dr. sc. Gordan Lukač.Od ukupno oko 400 vrsta ptica s tretmanom stanarice, selice i skitalice, koliko ih se broji u Hrvatskoj, odnosno od 291 zastupljene vrste u našoj domovini, u knjizi je opisano njih 254 podijeljenih u dvije velike skupine, u red nevrapčarke (Nonpasseriformes) i u red vrapčarki (Passeriformes). U posebnom dijelu priručnika za svaku porodicu odnosno vrstu koje istoj pripadaju, ukratko su dati sljedeći podaci: broj vrsta dotične porodice u svijetu, karakterističan izgled (opis), gdje i kako se gnijezde, koliko polažu jaja, čime se hrane, gdje ju nalaze odnosno kako love, gdje ih se najčešće može vidjeti, kako ih grupno determinirati (karakteristične osobine), status (selice, preletnice, zimovalice), broj zastupljenih vrsta u Hrvatskoj (uključujući i one vrste koje se rijetko ili neredovito pojavljuju, što je posebno naznačeno).Pored naznake kojoj porodici pripada svaka od opisanih 254 vrsta predstavljena je ovim podacima: izgled, veličina, prisutnost, gnježđenje, stanište, prehrana, njoj slične vrste, životna dob, obilježje odnosno navike, rasprostranjenost u Europi sa statusom koji tu uživa i (pretpostavljena) brojnost u Hrvatskoj. Potonja dva podatka, koliko god su interesantna, bilo bi neprimjereno prihvatiti zdravo za gotovo. Uzmimo za primjer dvije naše šumske koke, tetrijeba gluhana i lještarku. Dok je njihov europski status u Krnjetinoj knjizi naznačen kao siguran (uz obrazloženje: bez većih odstupanja u broju gnijezdećih parova) za Hrvatsku se to ne može reći. Prema najnovijim podacima Zavoda za ornitologiju HAZU gnijezdeća populacija tetrijeba gluhana je u nas ugrožena, a kao razlozi za to navode se lov i krivolov (posebno na pjevalištima, odnosno u doba razmnožavanja) i uređenje šuma. Ništa bolje stanje nije ni s lještarkom.Ono što priručniku “Ptice Hrvatske” daje posebno značenje, a autoru puno priznanje i čestitke, to su uspjele snimke ptica u bojama, njih preko 160 od ukupno 180 objavljenih, snimljenih ne u Kopačkom ritu, Ušću Neretve ili nedavno spaljenom Ornitološkom rezervatu Vransko jezero, nego nadomak Zagreba, u Šljunčari Rakitje, jezeru Bundek, Draganičkim ribnjacima, savskom koritu Ščitarjevo, ribnjaku Pisarovina, u Trnskom, parkovima Novog Zagreba... U bilješci o sebi autor duhovito iskazuje “posebnu zahvalnost pticama na strpljenju tijekom fotografiranja”, pripominjući “da bi glavni element knjige o prirodi trebale biti fotografije”.U općem dijelu knjiga sadrži popis ornitoloških značajnih područja u Hrvatskoj, za ptice značajnijih nacionalnih parkova, park šuma i ornitoloških rezervata, s posebnim osvrtom na ornitološki značajna područja u okolici Zagreba s preglednom kartom.Korisnicima priručnika bit će od pomoći autorove kratke upute kako možemo pomoći pticama. Tu pomoć on vidi kroz tri zabrane: ne mijenjati postojeća staništa, posebno ona močvarna i vlažna, ne ometati ptice u razdoblju podizanja mladih te zimi i ne krčiti nepotrebno živice i međe. Sama pomoć pticama ogledala bi se u prihranjivanju zimi i osiguranju gnijezdilišta, bilo podizanjem umjetnih duplji bilo sadnjom prikladnog drveća i grmlja.Može se primijetiti da autor za nazive ptica nije koristio već pomalo uhodano ornitološko preporučeno nazivlje po već spomenutom ornitološkom zavodu, već stare nazive. Lovci će zasigurno reagirati kad pročitaju da je, po priručniku, tetrijeb ruševac zastupljen u Hrvatskoj, a da je s popisa i predstavljanja ptica Hrvatske izostavljena virdžinijska prepelica, koja se već duže vrijeme uzgaja u Istri. Knjiga završava iscrpnim Indeksom ptica na hrvatskom i latinskom jeziku, ali uzalud ćete tražiti trčku na mjestu kamo bi trebala biti uvrštena po abecednom redu. Sve to ne umanjuje značenje ove knjige istaknuto u naslovu, koja će za sigurno doprinijeti popularizaciji ornitologije.
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana, Monti e boschi     PDF    TXT 83
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana, Monti e boschi     PDF    TXT 84
 
OBLJETNICE
     
Vlainić, O.
50 godina Hrvatskoga šumarskog društva Ogranka Karlovac 1953 – 2003.     PDF    TXT 88
 
ZAŠTITA OKOLIŠA
     
Nodilo, M.
Zbrinjavanje otpada na otoku Mljetu     PDF    TXT     HR 91
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H., Dundović, J.
36. EFNS (Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje)     PDF    TXT 93
Jakovac, H.
Zapisnik 5. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 95
 
IN MEMORIAM
     
Babić, V.
Dragutin Smojver (1922 – 2003)     PDF    TXT     HR 99
Gregurec, J.
Rudolf Tomek (1924 – 2003)     PDF    TXT     HR 99
Milinović, I.
Zvonimir Ettinger (1926 – 2004)     PDF    TXT     HR 100

                UNDER CONSTRUCTION