broj: 1-2/2001        pdf (31,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200101 and arb=1 order by id

B. Prpić
PROMJENA USTROJA ŠUMARSTVA     PDF    TXT     HR 1
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Lukić, N. UDK 630* 561 +182.2 (Fagus sylvatica L.)
Dendroklimatološka analiza obične bukve (Fagus sylvatica L.) sa Papuka     pdf    TXT     HR     EN 3
Božić, M., Čavlović, J. UDK 630* 622 + 624 + 522 (001)
Odnos dominantne visine, dimenzije sječive zrelosti i normalne drvne zalihe u prebornim sastojinama     pdf    TXT     HR     EN 9
Franjić, J., Škvorc, Ž., Čarni, A. UDK 630* 188(001)
Numerička analiza fitocenoloških snimaka u bukovo-jelovim šumama (Abieti-Fagetum s. l.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 19
Šajković, A. UDK 630* 120 +UDK 301.153 (001)
Utjecaj kvalitete života na ekološke orijentacije     pdf    TXT     HR     EN 27
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Sabadi, R. UDK 630* 904
Portugal, osvrt na šumarstvo i preradu drveta     pdf    TXT     HR     EN 35
Antonić, O. UDK 630* 181 + 181.3
Je li hrast lužnjak u Hrvatskoj vrsta klimatogene rasprostranjenosti?     pdf    TXT     HR     EN 45
Sažetak: U ovom se radu raspravlja o ekološkim uvjetima prostorne razdiobe hrasta lužnjaka u Hrvatskoj. Hrast lužnjak je u Hrvatskoj glavna vrsta drveća u dvije šumske zajednice: Genisto elatae - Quercetum roboris Ht. 1938 i Carpino betuli - Quercetum roboris (Anić 1959) emend. Rauš 1969. U prvoj zajednici koja dolazi u poplavnim nizinama, prisutnost hrasta lužnjaka, kao i većine ostalih biljnih vrsta, uvjetovana je dopunskim vlaženjem podzemnom vodom i poplavama, odnosno njegova rasprostranjenost nije klimatogena. Druga zajednica je floristički slična klimatogenoj zajednici hrasta kitnjaka i običnog graba (Epimedio-Carpinetum betuli (Ht. 1938) Borhidi 1963). Iako ostale vrste zajednice Carpino betuli - Quercetum roboris nisu utjecane podzemnom vodom zbog plićeg zakorjenjivanja, prisutnost hrasta lužnjaka, kao vrste koja razvija dubok korijenov sustav, često je (ali ne i uvijek) uvjetovana dopunskim vlaženjem podzemnom vodom i u toj zajednici. To je posebno istaknuto na lakšim tlima s nepovoljnim hidropedološkim karakteristikama (malen kapilarni uspon i kapacitet tla za dostupnu vodu). Pored toga, areali zajednica Carpino betuli - Quercetum roboris i Epimedio - Carpinetum betuli imaju sličnu makroklimu, ali se razlikuju geomorfološki – prva zajednica izbjegava nagnute terene, što neizravno ukazuje na vlažnija staništa. Može se općenito zaključiti da je hrast lužnjak u Hrvatskoj rasprostranjen izvan dopunski vlaženih područja (podzemnom vodom i/ili poplavama) samo kada su hidropedološki i/ili geomorfološki uvjeti povoljni.
Poznavanje okolišnih uvjeta koji kontroliraju pridolazak i uspijevanje hrasta lužnjaka na određenom području važno je za gospodarenje šumom, kao i za projektiranje hidrotehničkih zahvata na načelima održiva razvoja. U skladu s tim, trebat će provesti dodatna istraživanja koja će omogućiti detaljno razumijevanje interakcija između okolišnih čimbenika (npr. hidroloških i hidropedoloških karakteristika, evaporacije, transpiracije, oborine) koji zajedno rezultiraju prisutnošću lužnjaka na određenom području, uključujući problem unutarvrsne (ekološke rase hrasta lužnjaka) i međuvrsne (u smjeru hrasta kitnjaka) genetske varijabilnosti.

Ključne riječi: hidropedološke karakteristike; hrast kitnjak; hrast lužnjak; makroklima; nagib terena; podzemna voda; vegetacijski klimaks; zakorjenjivanje
 
STRUČNI ČLANCI
     
Dimitrov, T. UDK 630* 432
Zaključak vlade R. Hrvatske i prijedlog programa preventivne zaštite šuma od požara u R. Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 57
Tonković, D. UDK 630* 375
Šumske željeznice u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 63
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Šareni daždevnjak (Salamandra salamandra L.)     PDF    TXT 68
 
AKTUALNO
     
Jakovac, H.
Okrugli stol: Žirenje, pašarenje i brst u prirodnim šumskim ekosustavima     PDF    TXT 69
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Stojković, M.
Poboljšanje protupožarne zaštite pomoću protupožarnih grablji     PDF    TXT 75
 
OBLJETNICE
     
Frković, A.
90 godina časopisa "Priroda"     PDF    TXT 77
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grubešić, M.
Holger Piegert & Walter Uloth: Der Europäische Mufflon     PDF    TXT 79
Grospić, F.
Monti e Boschi; L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 82
Grospić, F.
Monti e Boschi; L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 85
Bilandžija, J.
Očuvanje i održivo gospodarenje šumama u zemljama srednje i istočne Europe     PDF    TXT 87
Frković, A.
David Kabalin, "Pomalko prohaja deveti križ"     pdf    TXT 98
 
PRIZNANJA ŠUMARSKIM STRUČNJACIMA
     
Jakovac, H.
Priznanje časopisa Priroda A. Frkoviću     PDF    TXT 100
 
IZLOŽBE
     
Ivančević, V.
U povodu izložbe fotografija "LUNGOMARE", autora prof. dr. se. Ante P. B. Krpana     PDF    TXT 101
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Matić, S.
Unapređenje poljoprivrede i šumarstva na kršu     PDF    TXT 104
Zečić, Ž.
Fortechenvi Brno 2000 Međunarodna znanstvena konferencija     PDF    TXT 110
Kajba, D.
5. sastanak za kulture u kratkim ophodnjama za bioenergiju     PDF    TXT 112
Risović, S.
Osvrt na 1. svjetsku konferenciju i izložbu     PDF    TXT 114
Grubešić, M.
Međunarodni simpozij o muflonu     PDF    TXT 117
Grubešić, M.
II. Europski simpozij o dabru     PDF    TXT 120
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 8. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 124
 
IN MEMORIAM
     
Eškerica, V.
Prof. dr. sc. Branko Mihać (1911 - 2000)     PDF    TXT 128

                UNDER CONSTRUCTION