broj: 1-2/2001        pdf (31,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200101 and arb=1 order by id

B. Prpić
PROMJENA USTROJA ŠUMARSTVA     PDF    TXT     HR 1
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Lukić, N. UDK 630* 561 +182.2 (Fagus sylvatica L.)
Dendroklimatološka analiza obične bukve (Fagus sylvatica L.) sa Papuka     pdf    TXT     HR     EN 3
Božić, M., Čavlović, J. UDK 630* 622 + 624 + 522 (001)
Odnos dominantne visine, dimenzije sječive zrelosti i normalne drvne zalihe u prebornim sastojinama     pdf    TXT     HR     EN 9
Franjić, J., Škvorc, Ž., Čarni, A. UDK 630* 188(001)
Numerička analiza fitocenoloških snimaka u bukovo-jelovim šumama (Abieti-Fagetum s. l.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 19
Sažetak: Bukovo-jelove šume (Abieti-Fagetum s. l.) prostiru se u dinarskome području (Lika i Gorski kotar) i u panonskome području (planine savsko-dravskoga međuriječja) Hrvatske. Za bukovo-jelove šume u dinarskome području u uporabi je naziv Omphalodo-Fagetum Marinček et al. 1992, dok je pitanje panonskih bukovo-jelovih šuma taksonomski ostalo neriješeno.
Koristeći sve dosad objavljene fitocenološke radove o bukovo-jelovim šumama u Hrvatskoj, napravljena je numerička analiza fitocenoloških snimaka. Analizirano je ukupno 216 snimaka iz 11 izvora, od čega je 78 snimaka iz dinarskoga i 138 snimaka iz panonskoga područja. Prosječan broj vrsta po snimci je 36 (41 u dinarskom i 34 u panonskom području). Na tim snimkama provedene su dvije metode multivarijatne statističke analize – klasterska analiza i multidimenzionalno skaliranje. Rezultati obiju metoda se podudaraju, a radi bolje preglednosti za interpretaciju izabrani su rezultati multidimenzionalnoga skaliranja. Tom su analizom snimke podijeljene u četiri jasno uočljive skupine. Prvu skupinu čine snimke iz dinarskoga područja, koje su prilično homogene, drugu skupinu čine snimke iz panonskoga područja, koje su također jasno odvojene, ali manje homogene. Treću i četvrtu skupinu predstavljaju snimke koje su načinjene na degradiranim staništima panonskih bukovo-jelovih šuma. Jednu od njih čine snimke gdje je dominantna vrsta breza, uz manje učešće bukve i jele (niži stupanj sukcesije), dok drugu skupinu čine snimke gdje su dominantne vrste bukva i jela (viši stupanj sukcesije). Obije te skupine dobro se razlikuju međusobno, kao i od tipičnih panonskih i dinarskih bukovo-jelovih šuma. Rezultati dosadašnjih istraživanja gotovo se u potpunosti podudaraju s rezultatima numeričke analize fitocenoloških snimaka, a razlika je u načinu prikazivanja rezultata, pri čemu je numerička analiza daleko prihvatljivija i lakša za interpretaciju.

Ključne riječi: Abieti-Fagetum; bukovo-jelove šume; Hrvatska; numerička analiza
Šajković, A. UDK 630* 120 +UDK 301.153 (001)
Utjecaj kvalitete života na ekološke orijentacije     pdf    TXT     HR     EN 27
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Sabadi, R. UDK 630* 904
Portugal, osvrt na šumarstvo i preradu drveta     pdf    TXT     HR     EN 35
Antonić, O. UDK 630* 181 + 181.3
Je li hrast lužnjak u Hrvatskoj vrsta klimatogene rasprostranjenosti?     pdf    TXT     HR     EN 45
 
STRUČNI ČLANCI
     
Dimitrov, T. UDK 630* 432
Zaključak vlade R. Hrvatske i prijedlog programa preventivne zaštite šuma od požara u R. Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 57
Tonković, D. UDK 630* 375
Šumske željeznice u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 63
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Šareni daždevnjak (Salamandra salamandra L.)     PDF    TXT 68
 
AKTUALNO
     
Jakovac, H.
Okrugli stol: Žirenje, pašarenje i brst u prirodnim šumskim ekosustavima     PDF    TXT 69
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Stojković, M.
Poboljšanje protupožarne zaštite pomoću protupožarnih grablji     PDF    TXT 75
 
OBLJETNICE
     
Frković, A.
90 godina časopisa "Priroda"     PDF    TXT 77
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grubešić, M.
Holger Piegert & Walter Uloth: Der Europäische Mufflon     PDF    TXT 79
Grospić, F.
Monti e Boschi; L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 82
Grospić, F.
Monti e Boschi; L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 85
Bilandžija, J.
Očuvanje i održivo gospodarenje šumama u zemljama srednje i istočne Europe     PDF    TXT 87
Frković, A.
David Kabalin, "Pomalko prohaja deveti križ"     pdf    TXT 98
 
PRIZNANJA ŠUMARSKIM STRUČNJACIMA
     
Jakovac, H.
Priznanje časopisa Priroda A. Frkoviću     PDF    TXT 100
 
IZLOŽBE
     
Ivančević, V.
U povodu izložbe fotografija "LUNGOMARE", autora prof. dr. se. Ante P. B. Krpana     PDF    TXT 101
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Matić, S.
Unapređenje poljoprivrede i šumarstva na kršu     PDF    TXT 104
Zečić, Ž.
Fortechenvi Brno 2000 Međunarodna znanstvena konferencija     PDF    TXT 110
Kajba, D.
5. sastanak za kulture u kratkim ophodnjama za bioenergiju     PDF    TXT 112
Risović, S.
Osvrt na 1. svjetsku konferenciju i izložbu     PDF    TXT 114
Grubešić, M.
Međunarodni simpozij o muflonu     PDF    TXT 117
Grubešić, M.
II. Europski simpozij o dabru     PDF    TXT 120
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 8. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 124
 
IN MEMORIAM
     
Eškerica, V.
Prof. dr. sc. Branko Mihać (1911 - 2000)     PDF    TXT 128

                UNDER CONSTRUCTION