broj: 1-2/2001        pdf (31,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200101 and arb=1 order by id

B. Prpić
PROMJENA USTROJA ŠUMARSTVA     PDF    TXT     HR 1
Vlada Republike Hrvatske zadužila je Ministrastvo poljoprivrede i šumarstva i Upravni odbor "Hrvatskih šuma" da obave promjenu ustroja "Hrvatskih šuma" prema ovim odrednicama: - Jedinstveno poduzeće za šume s organizacijskom i financijskom odgovornošću proširenom i na najniže organizacijske jedinice (šumarije). - Privatizacija djelatnosti koje nemaju izravan utjecaj na gospodarenje šumama. Na šumarskim skupovima prilikom održavanja Dana šumarstva i godišnje skupštine Hrvatskoga šumarskoga društva, a prethodno na svim njegovim ograncima, raspravljalo se o restrukturiranju "Hrvatskih šuma". U zaključcima rasprava prevladavale su upravo vladine odrednice iz čega se može zaključiti kako je Vlada Republike Hrvatske poslušala prijedloge struke. Kako su vladine odrednice, okvir unutar kojega treba donijeti potankosti, spomenut ću samo neke za koje smatram da bi trebale zaživjeti. Jedinstveno poduzeće jedino je moguće riješenje ustroja budući da osigurava jednostavnu i proširenu biološku reprodukciju, a proširenje odgovornosti na šumarije daje rješenje jednoga problema, koji je prema stalno ponavljanim obavijestima iz šumarske prakse, kočio poslovanje i učinkoviti razvoj. Privatizacija kao druga odrednica morala bi imati dobro stručno pokriće. Privatna firma bez licence, bez obzira koji posao obavlja u šumi, može učiniti veliku štetu u šumskome ekosustavu. Na osnovi dosadašnjih rasprava u struci okupljenoj u Hrvatskome šumarskome društvu, a povezanih uz više međunarodnih skupova na kojima se raspravljalo i odlučivalo o ulozi šume u 21. stoljeću, došlo se do jasnih smjernica kojih se treba pridržavati u postupku restrukturiranja šumarstva. Budući da šumarstvo vodi skrb o općekorisnim funkcijama šuma kao osobitom biološkom kapitalu Republike Hrvatske, čija vrijednost postaje svakim danom sve veća, treba trajno osigurati naknadu za njihovo održavanje i unapređenje (hidrološka, vodozaštitna, protuerozijska, klimatska i druge funkcije). Povezano uz infrastrukturnu ulogu šume koja se smatra svojevrsnim infrastrukturnim sustavom (Program prostornog uređenja Republike Hrvatske, N.N. 50/99 51. 4.1.), posebice uz njezinu hidrološku i protuerozijsku funkciju, šumarstvo treba osloboditi vodnog doprinosa, budući da šuma predstavlja vrlo koristan vodoprivredni objekt. Potrebno je, nadalje, obvezati korisnike šumovitoga krajobraza na zajedničko prostorno planiranje ostale infrastrukture (ceste, željeznice, dalekovodi, naftovodi, plinovodi, nasipi, kanali i dr.). Preporučuje se ukinuti plaćanje šumskoga doprinosa lokalnoj upravi i samoupravi, a ta sredstva investirati ili pratiti investiranje u poduzetništvo, uz osiguranje opskrbe drvnom sirovinom, sporednim šumskim proizvodima, za unapređenje maloga poduzetništva za preradu drva (od primarne prerade do pokućstva), za organizirano skupljanje šumskih plodova, gljiva i ljekovitoga bilja, te unaopređenje općekorisnih funkcija šuma za razvoj ekološkoga, seoskoga i lovnoga turizma. Preustroj "Hrvatskih šuma" usko je povezan uz nadopunu Zakona o šumama i njegovih popratnih akata, te njegovo usuglašavanje sa Zakonom o zaštiti prirode i zakonima koji se odnose na privredne grane koje koriste prostor zajedno sa šumarstvom. Prof. dr. sc. Branimir Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Lukić, N. UDK 630* 561 +182.2 (Fagus sylvatica L.)
Dendroklimatološka analiza obične bukve (Fagus sylvatica L.) sa Papuka     pdf    TXT     HR     EN 3
Božić, M., Čavlović, J. UDK 630* 622 + 624 + 522 (001)
Odnos dominantne visine, dimenzije sječive zrelosti i normalne drvne zalihe u prebornim sastojinama     pdf    TXT     HR     EN 9
Franjić, J., Škvorc, Ž., Čarni, A. UDK 630* 188(001)
Numerička analiza fitocenoloških snimaka u bukovo-jelovim šumama (Abieti-Fagetum s. l.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 19
Šajković, A. UDK 630* 120 +UDK 301.153 (001)
Utjecaj kvalitete života na ekološke orijentacije     pdf    TXT     HR     EN 27
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Sabadi, R. UDK 630* 904
Portugal, osvrt na šumarstvo i preradu drveta     pdf    TXT     HR     EN 35
Antonić, O. UDK 630* 181 + 181.3
Je li hrast lužnjak u Hrvatskoj vrsta klimatogene rasprostranjenosti?     pdf    TXT     HR     EN 45
 
STRUČNI ČLANCI
     
Dimitrov, T. UDK 630* 432
Zaključak vlade R. Hrvatske i prijedlog programa preventivne zaštite šuma od požara u R. Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 57
Tonković, D. UDK 630* 375
Šumske željeznice u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 63
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Šareni daždevnjak (Salamandra salamandra L.)     PDF    TXT 68
 
AKTUALNO
     
Jakovac, H.
Okrugli stol: Žirenje, pašarenje i brst u prirodnim šumskim ekosustavima     PDF    TXT 69
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Stojković, M.
Poboljšanje protupožarne zaštite pomoću protupožarnih grablji     PDF    TXT 75
 
OBLJETNICE
     
Frković, A.
90 godina časopisa "Priroda"     PDF    TXT 77
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grubešić, M.
Holger Piegert & Walter Uloth: Der Europäische Mufflon     PDF    TXT 79
Grospić, F.
Monti e Boschi; L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 82
Grospić, F.
Monti e Boschi; L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 85
Bilandžija, J.
Očuvanje i održivo gospodarenje šumama u zemljama srednje i istočne Europe     PDF    TXT 87
Frković, A.
David Kabalin, "Pomalko prohaja deveti križ"     pdf    TXT 98
 
PRIZNANJA ŠUMARSKIM STRUČNJACIMA
     
Jakovac, H.
Priznanje časopisa Priroda A. Frkoviću     PDF    TXT 100
 
IZLOŽBE
     
Ivančević, V.
U povodu izložbe fotografija "LUNGOMARE", autora prof. dr. se. Ante P. B. Krpana     PDF    TXT 101
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Matić, S.
Unapređenje poljoprivrede i šumarstva na kršu     PDF    TXT 104
Zečić, Ž.
Fortechenvi Brno 2000 Međunarodna znanstvena konferencija     PDF    TXT 110
Kajba, D.
5. sastanak za kulture u kratkim ophodnjama za bioenergiju     PDF    TXT 112
Risović, S.
Osvrt na 1. svjetsku konferenciju i izložbu     PDF    TXT 114
Grubešić, M.
Međunarodni simpozij o muflonu     PDF    TXT 117
Grubešić, M.
II. Europski simpozij o dabru     PDF    TXT 120
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 8. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 124
 
IN MEMORIAM
     
Eškerica, V.
Prof. dr. sc. Branko Mihać (1911 - 2000)     PDF    TXT 128

                UNDER CONSTRUCTION