broj: 1-2/2000        pdf (35,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
PROMJENE     PDF    TXT     HR 1
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Martinić, I. UDK 630* 377 + 461
Koliko smo blizu ekološki prihvatljivoj uporabi mehanizacije u šumarstvu?     pdf    TXT     HR     EN 3
Starčević, M. UDK 630* 116 + 469
Utjecaj hidromelioracija na šumsku vegetaciju Varoškog Luga     pdf    TXT     HR     EN 15
Domac, J. UDK 630* 161
Projekt FACE: Promatranje utjecaja obogaćivanja atmosfere s CO2 u gustom sklopu listopadne šume     pdf    TXT     HR     EN 27
Sabadi, R. UDK 630* 791 + 799
Profil švicarskoga šumarstva i drvne privrede 1995. godine     pdf    TXT     HR     EN 33
Sažetak: Švicarska je šumovita 29,2 % i na alpskom reljefu raspolaže šumama visoke kakvoće, s velikom drvnom zalihom po jedinici površine (prosječno oko 362 m3/ha). U nekim krajevima Švicarske, površine šuma se u posljednjim desetljećima povećavaju, dok negdje površine stagniraju. 72,9 % površina u posjedu je 3.712 šumoposjednika, uglavnom javnog šumoposjeda (prosječna veličina posjeda 237 ha), dok je 27,1 % šumskih površina u posjedu je čak 257.133 šumoposjednika (prosječna veličina šumoposjeda 1,27 ha).
Prerađena količina trupaca u pilanama i tvornicama furnira povećana je kod četinjača u posljednjih deset godina za 13 %, listača 66 %. Broj pilana se stalno smanjuje, velike pilane racionalnije prerađuju trupce, te danas rade uz niže proizvodne troškove za 5/10 % nego ranije.
Industrija papira i kartona u Švicarskoj povećala je kapacitete za skoro trećinu posljednjih deset godina. Uporaba recikliranog papira kao sirovine sve je veća.
Industrija drvnih ploča pod udarom je strukturnih promjena, priličan broj starijih tvornica zatvoren je ili preseljen u inozemstvo, novoizgrađeni kapaciteti vrlo su veliki i visoko racionalizirani.
U švicarskom šumarstvu i drvnoj privredi 1995. godine radilo je 12.415 poduzeća, s ukupno 90.808 zaposlenih, s godišnjim prometom 10,32 mlrd Sfrs. Na privatan mali šumoposjed otpada godišnji učinak 1995. od 1.900 radnik/godina.
Potrošnja drveta u Švicarskoj postigla je rekord 1990. s 8,7 milijuna m3 ekvivalenta oblog drveta, domaća potrošnja relativno je konstantna, papir i karton iz Švicarske stalno u izvozu lagano raste. Šumarstvo i prerada drveta Švicarske predstavlja 1,5 % bruto domaćeg proizvoda.
Budući razvoj usmjerava se mjerama šumarske i općegospodarske politike ka gospodarenju prirodi bliskim sastojinama, s naglaskom ne samo na gospodarske probitke šuma, već i na jačanje funkcije šuma u njihovim općekorisnim uslugama. Borbi protiv novovjekih bolesti šuma posvećuje se posebna briga i ulažu velika materijalna sredstva i znanstveni rad.

Ključne riječi: gospodarski značaj – učinci; profil gospodarstvene grane
Zelić, J. UDK 630* 181.1 (Taxus baccata L.)
Tisa (Taxus baccata L.), rijetka vrsta drveća Požeškoga gorja     pdf    TXT     HR     EN 41
 
STRUČNI ČLANCI
     
Potočić, N., Seletković, I. UDK 630* 48 (Abies alba. Quercus robur, Fagus sylvatica)
Stanje oštećenosti šuma u Republici Hrvatskoj 1998. godine     pdf    TXT     HR     EN 51
Tuškan, S. UDK 630* 242
Utjecaj strukture na njegu sastojina prorjedom u šumi hrasta lužnjaka i običnog graba (Querco roboris - Carpinetum illyricum, Anić).     pdf    TXT     HR     EN 57
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
HŠD
Stav šumarske struke glede zaštite prirode ... (pismo upućeno 18. veljače 2000. godine. gospodinu ministru Boži Kovačeviću)     PDF    TXT 61
Starčević, T.
Koliko je postojeći program razvoja (1991-2025) dugoročno stabilna odrednica šumarstva Hrvatske?     PDF    TXT 63
Križanec, R.
Zašto 20-godišnja gospodarska razdoblja i 10-godišnja gospodarska polurazdoblja nisu primjereno uređajno vrijeme za šume prebornog uzgojnoga oblika     PDF    TXT 67
 
AKTUALNO
     
Dundović, J.
Analiza poslovanja “Hrvatskih Šuma”, p.o. Zagreb     PDF    TXT 72
Ivančević, V.
Osnovana meteorološka stanica u Krasnu     PDF    TXT 76
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Lovas, O.
Konkretizacija državne šumarske politike po usvajanju programskog proglasa vlade r. Slovačke     PDF    TXT 78
Lovas, O.
Šume Slovačke     PDF    TXT 79
Lovas, O.
Program 2000 – Osiguranje općekorisnih funcija šuma Češke republike     PDF    TXT 83
Lovas, O.
Uzgoj bijelih jelena u Republici Češkoj     PDF    TXT 85
Sabadi, R.
Prof. dr. Franc Bizjak: “Tehniška priprava in prenova proizvodnje”     PDF    TXT 86
Sabadi, R.
Prof. dr. Franc Bizjak: “Reinženiring in razvoj podjetja”, Educa 1997.     PDF    TXT 88
Frković, A.
Kako se ponašati pri susretu s medvjedom     PDF    TXT 89
Grospić, F.
Monti e Boschi     PDF    TXT 91
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Škanjac i jastreb     PDF    TXT 94
 
UMIROVLJENI ZNANSTVENICI
     
Franjić, J.
Prof. dr. sc. Ivo Trinajstić – hrvatski botaničar     PDF    TXT 95
 
NOVI MAGISTRI BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI
     
Raguž, D.
Andrija Kristić, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 99
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Okrugli stol: Štitimo li prirodu i okoliš osobitim znanjem, moralnim i čestitim djelima?     PDF    TXT 102
Ivančević, V.
Senjski šumari se predstavili Zagrebu     PDF    TXT 111
Jakovac, H.
Zapisnik 5. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 115
Krauthacker, H.
Program predavanja     PDF    TXT 119
 
IN MEMORIAM
     
Prpić, B.
Prof. dr. sc. Zvonimir Potočić (1912 – 1999)     PDF    TXT 120

                UNDER CONSTRUCTION