broj: 1-2/2000        pdf (35,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
PROMJENE     PDF    TXT     HR 1
U prosincu prošle godine, kada je naš časopis već bio tiskan, primili smo tužnu vijest o smrti hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Predsjednik nas je zauvijek napustio 10. prosinca 1999. godine poslije duge i teške bolesti. Prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman osobito je zaslužan za ostvarenje slobode i neovisnosti Republike Hrvatske te za njeno oslobođenje od srpske okupacije kroz Bljesak i Oluju i konačno kroz mirno oslobođenje Baranje i Hrvatskoga Podunavlja. Poslije smrti dr. Franje Tuđmana u Hrvatskoj se zbivaju značajne promjene. Na parlamentarnim izborima pobjeđuje oporbena koalicija, a za predsjednika Republike Hrvatske izabran je Stipe M e s i ć, poznati hrvatski političar. Pokojni predsjednik nije bio osobito zainteresiran za šume i šumarstvo, pa tako primjerice u svome govoru koji je održao na kraju 1998. godine posvećenom zaštiti prirode i okoliša, nije spomenuo šume, no tu smo omašku pri- pisali njegovim savjetnicima. Povodom naših jubileja prihvatio se njihova pokroviteljstva, na čemu smo mu osobito zahvalni. Šumarska struka bila je u posljednje vrijeme vrlo nezadovoljna stavom Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša, izdvajanjem šuma u različite kategorije zaštite prirode, stavljajući tako šumske površine pod neprofesionalnu zaštitu na brzinu sklepanih uprava i bez osiguranih sredstava za njihovo funkcioniranje. Osobito nas zanima kakav će stav zauzeti naša nova vlast prema hrvatskim šumama i njihovu značenju za Hrvatsku i Europu. Hoće li se znati iskoristit prednost šume, toga Božjeg dara oplemenjenog dvjestogišnjim marom šumarske struke? Obnovljivo prirodno bogatstvo hrvatskih šuma zauzima preko 40% kopnene površine naše zemlje. U svojoj sveukupnosti, gotovo sve one pripadaju prema najstrožim europskim kriterijima u kategoriju parka prirode, i to zahvaljujući prirodnosti, biološkoj raznolikosti, ekološkoj vrijednosti i recentnim postupcima šumarske struke, koja ne samo da ih je očuvala nego i unapređuje njihovu prirodnost. Šuma bi u Hrvatskoj u najskorije vrijeme mogla predstavljati jednu od najvećih gospodarskih i ekološko-turističkih vrijednosti te visoku kategoriju opće zaštite prirode, prepustimo li šumarskoj struci da stručno djeluje u čitavome šumovitom prostoru. Prema današnjem stanju kadrova i njihove izučenosti u Hrvatskoj, šumarstvo je jedino sposobno prihvatiti zaštitu prirode i okoliša šumovitoga krajobraza, pa se nadamo kako će u novim uvjetima doći do izražaja jedno ekonomično, a istovremeno i zaštitarsko stajalište u odnosu na hrvatski prostor. U našim nastojanjima očekujemo da nas kao struku podrže Hrvatski državni sabor, Vlada i predsjednik Republike. Prof. dr. sc. Branimir Prpić
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Martinić, I. UDK 630* 377 + 461
Koliko smo blizu ekološki prihvatljivoj uporabi mehanizacije u šumarstvu?     pdf    TXT     HR     EN 3
Starčević, M. UDK 630* 116 + 469
Utjecaj hidromelioracija na šumsku vegetaciju Varoškog Luga     pdf    TXT     HR     EN 15
Domac, J. UDK 630* 161
Projekt FACE: Promatranje utjecaja obogaćivanja atmosfere s CO2 u gustom sklopu listopadne šume     pdf    TXT     HR     EN 27
Sabadi, R. UDK 630* 791 + 799
Profil švicarskoga šumarstva i drvne privrede 1995. godine     pdf    TXT     HR     EN 33
Zelić, J. UDK 630* 181.1 (Taxus baccata L.)
Tisa (Taxus baccata L.), rijetka vrsta drveća Požeškoga gorja     pdf    TXT     HR     EN 41
 
STRUČNI ČLANCI
     
Potočić, N., Seletković, I. UDK 630* 48 (Abies alba. Quercus robur, Fagus sylvatica)
Stanje oštećenosti šuma u Republici Hrvatskoj 1998. godine     pdf    TXT     HR     EN 51
Tuškan, S. UDK 630* 242
Utjecaj strukture na njegu sastojina prorjedom u šumi hrasta lužnjaka i običnog graba (Querco roboris - Carpinetum illyricum, Anić).     pdf    TXT     HR     EN 57
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
HŠD
Stav šumarske struke glede zaštite prirode ... (pismo upućeno 18. veljače 2000. godine. gospodinu ministru Boži Kovačeviću)     PDF    TXT 61
Starčević, T.
Koliko je postojeći program razvoja (1991-2025) dugoročno stabilna odrednica šumarstva Hrvatske?     PDF    TXT 63
Križanec, R.
Zašto 20-godišnja gospodarska razdoblja i 10-godišnja gospodarska polurazdoblja nisu primjereno uređajno vrijeme za šume prebornog uzgojnoga oblika     PDF    TXT 67
 
AKTUALNO
     
Dundović, J.
Analiza poslovanja “Hrvatskih Šuma”, p.o. Zagreb     PDF    TXT 72
Ivančević, V.
Osnovana meteorološka stanica u Krasnu     PDF    TXT 76
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Lovas, O.
Konkretizacija državne šumarske politike po usvajanju programskog proglasa vlade r. Slovačke     PDF    TXT 78
Lovas, O.
Šume Slovačke     PDF    TXT 79
Lovas, O.
Program 2000 – Osiguranje općekorisnih funcija šuma Češke republike     PDF    TXT 83
Lovas, O.
Uzgoj bijelih jelena u Republici Češkoj     PDF    TXT 85
Sabadi, R.
Prof. dr. Franc Bizjak: “Tehniška priprava in prenova proizvodnje”     PDF    TXT 86
Sabadi, R.
Prof. dr. Franc Bizjak: “Reinženiring in razvoj podjetja”, Educa 1997.     PDF    TXT 88
Frković, A.
Kako se ponašati pri susretu s medvjedom     PDF    TXT 89
Grospić, F.
Monti e Boschi     PDF    TXT 91
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Škanjac i jastreb     PDF    TXT 94
 
UMIROVLJENI ZNANSTVENICI
     
Franjić, J.
Prof. dr. sc. Ivo Trinajstić – hrvatski botaničar     PDF    TXT 95
 
NOVI MAGISTRI BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI
     
Raguž, D.
Andrija Kristić, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 99
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Okrugli stol: Štitimo li prirodu i okoliš osobitim znanjem, moralnim i čestitim djelima?     PDF    TXT 102
Ivančević, V.
Senjski šumari se predstavili Zagrebu     PDF    TXT 111
Jakovac, H.
Zapisnik 5. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 115
Krauthacker, H.
Program predavanja     PDF    TXT 119
 
IN MEMORIAM
     
Prpić, B.
Prof. dr. sc. Zvonimir Potočić (1912 – 1999)     PDF    TXT 120

                UNDER CONSTRUCTION