broj: 1-2/1999        pdf (21,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
Jesu li šumarski stavovi prilikom investicijskog zahvaćanja u prostore nizinskih šuma u slučaju kanala Dunav-Sava i Hidroelektrane Novo Virje konzervativni?     PDF    TXT     HR 1
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Kajba, D., Bogdan, S. UDK 630* 165. 001.
Procjena genetskih parametara u klonskim testovima crnih topola (Sekcija Aigeiros)     pdf    TXT     HR     EN 3
Trinajstić, I. UDK 630* 169 + 189. 001.
Što su Abies pardei Gussone i "Abies biokovoensis"?     pdf    TXT     HR     EN 11
Baričević, D. UDK 630* 181.9 + 182.9 001.
Ekološko-vegetacijske promjene u šumama hrasta lužnjaka na području g. j. "Žutica"     pdf    TXT     HR     EN 17
Lukić, N. UDK 630* 585 + 11 : 181.9. 001.
Dendroklimatološka analiza obične bukve (Fagus sylvatica L.) s Papuka     pdf    TXT     HR     EN 29
 
STRUČNI ČLANCI
     
Domac, J. UDK 630* 839.9 + 620.91
Iskorištavanje šumske biomase za energiju u Finskoj     pdf    TXT     HR     EN 37
 
OBLJETNICE
     
Jakovac, H., Vukelić, J.
Obilježavanje 100. obljetnice šumarske i 50. obljetnice drvnotehnološke sveučilišne nastave u Hrvatskoj     PDF    TXT 45
Ivančević, V.
Obilježavanje 120 godina od osnutka senjskog "Kr. nadzorništva - Inspektorata i 20 godina Velebita kao međunarodnog rezervata biosfere"     PDF    TXT 55
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Jakovac, H.
Mogući utjecaj višenamjenskog kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave     PDF    TXT 63
Getz, D.
Napad na "Hrvatske šume" i šumarsku struku     PDF    TXT 67
Frković, A.
Strnadica žutovoljka - ptica godine 1999.     PDF    TXT 73
Milošević, A.
Krađe u šumama     PDF    TXT 74
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, A.
Književna Rijeka posvećena pjesniku i šumarniku Davidu Daši Kabalinu     pdf    TXT 75
Sabadi, R.
N. Mešić: Furniri, furnirske i stolarske ploče     PDF    TXT 77
Šugar, I.
Bez prijepora o prijepornom     PDF    TXT 78
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Bilandžija, J.
Započele su pripreme za četvrtu ministarsku konferenciju o zaštiti europskih šuma     PDF    TXT 80
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
31. Europsko natjecanje šumara u nordijskom skijanju     PDF    TXT 82
Ivančević, V.
Izvanredna skupština Hrvatskog šumarskog društva - Ogranka Senj     PDF    TXT 85
 
IN MEMORIAM
     
Gračan, J.
Otkriveno spomen obilježje u Šumarskom institutu Jastrebarsko     PDF    TXT 87
Tomaševski, S., Rajković, V.
Dragutin Drago Kirasić, dipl. inž. (21. 9. 1923 - 20. 6. 1998)     PDF    TXT 89
Stojković, M.
Stjepan Ogulinac, dipl. inž. šum. (1918 - 1998)     PDF    TXT 90
Tomić, I.
Dragutin Hanzl, dipl. inž. šum. (1910 - 1998)     PDF    TXT 90
Živković, V.
Nadan Sirotić, dipl. inž. šum. (1913 - 1999)     PDF    TXT 91

                UNDER CONSTRUCTION