broj: 1-2/1998        pdf (30,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
B. Prpić
Crni dan šumarske struke     PDF    TXT     HR 1
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Rastovski, P. UDK 630* 232.3 + 232.4
Stanje prehrane biljaka u šumskim rasadnicima Uprave šuma Split, glede plodnosti tla i supstrata te načina uzgoja     pdf    TXT     HR     EN 3
Nodilo, M. UDK 630* 272 + 230
Vrt Benediktinskog samostana na otočiću Sv. Marije na Mljetu     pdf    TXT     HR     EN 9
Pičman, D., Pentek, T. UDK 630* 383 + 686 : 630* 432
Relativna otvorenost šumskoga područja i njena primjena pri izgradnji šumskih protupožarnih prometnica     pdf    TXT     HR     EN 19
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Vondra, V. UDK 630* 901 + 907
Strategija razvoja šumarstva Češke republike i tijek njenoga ostvarenja     pdf    TXT     HR     EN 31
Stojković, M. UDK 630* 939
Način rasprave o gospodarenju državnim šumama u novinama 1928. godine     pdf    TXT     HR     EN 53
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Zakonu o lovu, sudit će vrijeme!     PDF    TXT 61
 
OBLJETNICE
     
Starčević, T.
Što je to 45 godina raslo s KUD-om "Šumari"?.     PDF    TXT 63
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Klepac, Dušan
Talijanski hrastici     PDF    TXT 65
Klepac, Dušan
Prirodni rezervat hrastika u Italiji     PDF    TXT 67
Klepac, Dušan
Horst Kramer - Alparslan Akca: Leitfaden zur Waldmesslehre, (Dendrometrija)     PDF    TXT 68
Klepac, Dušan
Javier Jimenez, Horst Kramer und Oscar Aguirre: Otkriće i održavanje maloga patuljastog meksičkog bora - Pinus culminicola.     PDF    TXT 69
Klepac, Dušan
H. Kramer, J., Saborowsky, O., Aguirre und J. Jimenez: Bonitiranje nejednodobnih (raznodobnih, borovih sastojina u Meksiku .     PDF    TXT 69
Klepac, Dušan
Horst Kramer, John Banks und Ryde James: Novo o Wollemi boru.     PDF    TXT 69
Klepac, Dušan
Rudolf Sabadi: "Švicarska - Pregled šumarstva i prerade drva"     PDF    TXT 69
Prpić, B.
Stella Šatalić i Stanislav Štambuk: umsko drveće i grmlje jestivih plodova     PDF    TXT 70
Prpić, B.
Petar Vidaković: Nacionalni parkovi u svijetu.     PDF    TXT 72
Prpić, B.
Ljerka Regula-Bevilacqua: Botanički vrt Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1889-1989.     PDF    TXT 73
Prpić, B.
Josip Tomašević: Drvo u podnim konstrukcijama - načela ugradnje     PDF    TXT 74
Frković, A.
Lovački rokovnik HLS 1998     PDF    TXT 75
Grubešić, M.
Veljko Varićak: Ocjenjivanje lovačkih trofeja     PDF    TXT 77
Dundović, J.
Forst und Holz: Hrvatska: Šumarski partner u jugoistočnoj Europi     PDF    TXT 79
Mikloš, I.
Trajna šuma (Der Dauerwald), časopis za šumsko gospodarstvo primjereno prirodi     PDF    TXT 81
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Bilandžija, J.
Treća ministarska konferencija o zaštiti europskih šuma (Lisabon 2 - 4. lipnja 1998)     PDF    TXT 82
Grubešić, M.
Prvi europski simpozij o dabru     PDF    TXT 83
 
AKTUALNO
     
Getz, D.
Javna ustanova "Park prirode Kopački rit" u Baranji     PDF    TXT 86
 
IZ SVJETSKOG ŠUMARSTVA
     
Bilandžija, J.
Međunarodni projekt Europske unije - COST     PDF    TXT 91
Idžojtić, M., Franjić, J.
Modeli i sustavi istraživanja u europskome šumarstvu     PDF    TXT 94
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
Piškorić, O.
U nekoliko redaka     PDF    TXT 98
 
ERRATA CORRIGE
     
uredništvo
ispravak 1997/564     PDF    TXT 99
uredništvo
ispravak 1997/522     PDF    TXT 99
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 14. sjednice Upravnog odbora HŠD-a održane 18. prosinca 1997. u Zagrebu     PDF    TXT 100
Jakovac, H.
Zapisnik Izvanredne skupštine Hrvatskoga šumarskog društva održane 18. prosinca 1997. u Zagrebu     PDF    TXT 101
 
IN MEMORIAM
     
Gračan, J., Dominiković, Z., Ružinski, N., Figurić, M., Moćan, D., Bakšić, S.
Ante Krstinić, Nikola Komlenović, Branimir Mayer, Petar Rastovski, Zlatko Perić i Goran Bušić - skupna komemoracija i ispraćaj u Jastrebarskom     PDF    TXT 105
Vidaković, M., Schreiber, P.
Dr. sc. Ante Krstinić (11. 2. 1936. - 10. 2. 1998.)     PDF    TXT 109
Gračan, J., Prpić, B.
Dr. sc. Nikola Komlenović (10. 8. 1936. - 10. 2. 1998.)     PDF    TXT 116
Orlić, S., Gračan, J.
Dr. sc. Branimir Mayer (4. 1. 1938. - 10. 2. 1998.).     PDF    TXT 118
Vukelić, J., Gračan, J., Orešković, Ž.
Dr. sc. Petar Rastovski (22. 4. 1944. - 10. 2. 1998.).     PDF    TXT 120
Gračan, J., Tikvić I., Littvay, T.
Mr. sc. Zlatko Perić (3. 5. 1965. - 10. 2. 1998.)     PDF    TXT 122
Anić, I., Liović, B.
Mr. sc. Goran Bušić (19. 9. 1967. - 10. 2. 1998.)     PDF    TXT 123
Pleše, V.
Miljenko Čop, dipl. inž. šum. (1960 - 1997)     PDF    TXT 125
Frković, A.
Kazimir Loknar, dipl. inž. šum. (1913 - 1998)     PDF    TXT 125
Tomić, I.
Josip Miletić, dipl. inž. šum. (1926 - 1997)     PDF    TXT 126
Špoljarić, V.
Franjo Petrović (1910 - 1998)     PDF    TXT 127

                UNDER CONSTRUCTION