broj: 1-2/1997        pdf (27,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
B. Prpić
Zakon o šumama bez šumara     PDF    TXT     HR 1
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Šugar, I. UDK 630* 174.7.001
Kritički prinosi hrvatskom biljnom nazivlju     pdf    TXT     HR     EN 3
Meštrović, Š. UDK 630* 612.001
Kretanje drvnih zaliha i prirasta u park-šumi Marjan     pdf    TXT     HR     EN 13
Komlenović, N. UDK 630* 237 : 279.001
Primjena gnojiva s produljenim djelovanjem u proizvodnji sadnica primorskih borova     pdf    TXT     HR     EN 19
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Meštrović, Š., Glavaš, M. UDK 630* 689.001
Istraživanja sredozemnoga šumarskog sustava u Republici Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 29
Piškorić, O. UDK 630* 902 : 902.1.001
Dragutin Kos, osnivač Hrvatskoga šumarskog društva     pdf    TXT     HR     EN 35
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Sabadi, R.
Pogled unatrag - Dokle smo došli u organizaciji upravljanja i gospodarenja šumama?     PDF    TXT 45
 
PORTRETI
     
Lukić, N.
Značenje prof. dr. Antuna Levakovića u prevođenju Šumarske akademije u Gospodarsko-šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu     PDF    TXT 48
 
OBLJETNICE
     
Gračan, J.
Znanost i Znanstveno-istraživački rad u hrvatskom šumarstvu     PDF    TXT 52
Piškorić, O.
Geodetski list pedesetgodišnjak     PDF    TXT 53
Glavaš, M.
U spomen 80 godina rođenja prof. dr. sc. Josipa Kišpatića     PDF    TXT 55
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Skoko, M.
Hrvatsko šumarsko društvo 1846 - 1996, Zagreb 1996.     PDF    TXT 56
Čorkalo, K.
Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj     PDF    TXT 58
Mayer, B.
"Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava", Znanstvena knjiga l     PDF    TXT 61
Sever, S.
"Zaštita šuma i pridobivanje drva", Znanstvena knjiga 2     PDF    TXT 62
Mayer, B.
Radovi, Volumen 31, broj 1-2, 1996.     PDF    TXT 64
Gračan, J.
Bibliografija 1986 - 1995.     PDF    TXT 65
Starčević, T.
Slavonski hrastici, Zagreb 1996.     PDF    TXT 65
Jelačić, D.
Uporaba drva, Međunarodno savjetovanje povodom 150-te obljetnice Hrvatskoga šumarskog društva.     PDF    TXT 67
Prpić, B.
Prof. dr. sc. Milan Glavaš: Osnove šumarske fitopatologije.     PDF    TXT 68
Klepac, D.
Rudolf Sabadi: Šumarstvo i drvna privreda SR Njemačke     PDF    TXT 70
Ivan Mikloš
Osnove ekologije in ekologija živali     PDF    TXT 72
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Gračan, J.
Europsko šumarstvo do 2020. godine     PDF    TXT 74
Sabadi, R.
Znanstveni skup - Hrvatski ban Josip barun Šokčević     PDF    TXT 82
Sikora, J.
U povodu 20-tog zasjedanja Međunarodne komisije za topolu u Budimpešti (od 1. do 4. 10. 1996. godine)     PDF    TXT 86
Frković, A.
Prirodoslovna istraživanja riječkog područja     PDF    TXT 89
 
IZ SVJETSKOG ŠUMARSTVA
     
Piškorić, O.
U lipnju 1996. godine u Mađarskoj donesen je novi Zakon o šumama     PDF    TXT 91
 
IZ ZNANOSTI I KULTURE
     
Lukić, N.
Znanost u Hrvata     PDF    TXT 92
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Jakovac, H.
Željko Španjol     PDF    TXT 94
Jakovac, H.
Nikola Pernar     PDF    TXT 97
Lukić, N.
Renata Pernar     PDF    TXT 99
 
AKTUALNO
     
Getz, D.
Lovište "Belje", pet godina nakon okupacije (riječima i slikom)     PDF    TXT 101
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Stojković, M.
Šumarsko društvo Zagreb u posjeti Šumariji Vrbovec     PDF    TXT 106
Jakovac, H.
Zapisnik sa 10. i 11. sjednice U. O. HŠD-a     PDF    TXT 107
 
IN MEMORIAM
     
Frković, A.
Dragutin Rucner, ornitolog (1910-1996)     PDF    TXT 112

                UNDER CONSTRUCTION